Waarom een NOAB-kantoor inschakelen?

Laatst gewijzigd op: 30-03-2020
shutterstock_563469091.jpgEen NOAB-kantoor zorgt in de eerste plaats voor een solide administratie van uw bedrijf en uw fiscale zaken. Maar een NOAB-lid is ook: 
 
  • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt; 

  • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en helpt met het vaststellen van de juiste beloning; 

  • de inkoper van specialistische kennis die de vraag helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden én

  • de adviseur die optreedt bij beleidsbeslissingen en
    organisatievraagstukken.  

Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers:

1. Kwaliteit van dienstverlening en adviesshutterstock_286965218.jpg

NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid elke 3 jaar wordt onderworpen aan een herkwalificatie.

2. Up-to-date kennis van zaken
NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.

3. Laagdrempelig en oplossingsgericht 
NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen. 

NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

4. Zekerheid
De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

5. Klaar voor de toekomst 
NOAB begeleidt kantoren naar hun nieuwe rol, het kantoor van de toekomst. NOAB helpt kantoren in de transitie naar een toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat.

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

Horizontaal Toezicht

Zo kunnen NOAB-leden meedoen met Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat aangiften, die door deze NOAB-leden worden verzorgd, in principe direct kunnen worden geaccepteerd door de Belastingdienst. Zij vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van de NOAB-leden. Als ondernemer geeft u hiermee het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Ook binnen Horizontaal Toezicht blijft de klant centraal staan. 

Standard Business Reporting (SBR)

Daarnaast zijn NOAB-leden op de hoogte van Standard Business Reporting, kortweg SBR. Dit is een gestandaardiseerde manier om financiele gegevens uit te wisselen tussen uw NOAB-adviseur, de banken, de Belastingdienst en een aantal andere partijen. Vanaf 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes op deze wijze in te dienen. NOAB-kantoren zorgen voor een geruisloze overgang naar deze nieuwe manier van aangifte doen.  

 

Terug