Voorwaarden Educatieprogramma

Laatst gewijzigd op: 13-12-2020

• de prijzen zijn excl. btw en gelden alléén voor NOAB-leden en hun kantoorpersoneel
• niet-leden betalen een meerprijs van 25%
• na ontvangst inschrijving ontvangt u een bevestiging. De factuur ontvangt u vóór aanvang van de betreffende educatiebijeenkomst en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan
• inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen
• het sturen van een plaatsvervanger is altijd mogelijk
• annuleren kan kosteloos tot 7 dagen (5 werkdagen) voor aanvang van een educatiebijeenkomst. Bij niet (tijdig) annuleren wordt 100% van de cursusprijs bij u in rekening gebracht.
• NOAB behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aantal locaties terug te brengen of de educatiebijeenkomst te annuleren. U wordt dan benaderd om de educatiebijeenkomst op een andere locatie te volgen, dan wel kosteloos uw inschrijving te laten vervallen
• u bent pas een officieel geregistreerd deelnemer aan NOAB-educatie indien uw inschrijving is bevestigd door het NOAB-secretariaat. Blijft die bevestiging na 5 werkdagen uit, neem dan contact op met het NOAB-secretariaat: het kan zijn dat uw
inschrijving niet aangekomen is
• zonder bevestiging kunt u niet deelnemen aan welke NOAB-educatievorm dan ook

Disclaimer
De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan NOAB nooit aansprakelijk gesteld worden. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voorbehoud
NOAB behoudt zicht het recht voor om zonder toestemming prijzen, data en locaties te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen op het educatieprogramma op de NOAB-website indien de situatie daarom vraagt. Alle aangeboden cursussen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. NOAB kan de vorm van de aangeboden educatie te allen tijde veranderen.

Terug