Voorwaarden Educatieprogramma

Laatst gewijzigd op: 11-01-2018
  • De prijzen zijn excl. btw en gelden alléén voor NOAB-leden en hun kantoorpersoneel.
  • Niet-leden betalen een meerprijs van 25%.
  • Na ontvangst inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging. De factuur ontvangt u ruimschoots vóór aanvang van de betreffende educatiebijeenkomst en dient vóór aanvang van de educatiebijeenkomst te zijn voldaan.
  • Inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
  • Het sturen van een plaatsvervanger is altijd mogelijk.
  • Annuleren en/of verplaatsen kan kosteloos tot 7 dagen (5 werkdagen) voor aanvang van een educatiebijeenkomst.
  • NOAB behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aantal locaties terug te brengen of de educatiebijeenkomst te annuleren. U wordt dan benaderd om de educatiebijeenkomst op een andere locatie te volgen, dan wel kosteloos uw inschrijving te laten vervallen.
  • U bent pas een officieel geregistreerd deelnemer aan NOAB-educatie indien uw inschrijving is bevestigd door het NOAB-secretariaat. Blijft die bevestiging na 5 werkdagen uit, neem dan contact op met het NOAB-secretariaat: het kan zijn dat uw inschrijving niet aangekomen is.
  • Zonder bevestiging en zonder vooraf de factuur voldaan te hebben, kunt u niet deelnemen aan welke NOAB-educatievorm dan ook.
Terug