Opstarten en inrichten van het bedrijf

Ondernemerschap 
Voor het ondernemerschap is het noodzakelijk dat men beschikt over meer dan alleen vakmanschap. Als ondernemer krijgt u te maken met acquisitie, het juist administreren van de boekhouding, het oplossen van klachten, het scherp kunnen inkopen etc. Waarschijnlijk beschikt u niet over alle benodigde vaardigheden, maar wees dan in elk geval zo verstandig om voor de voor u onbekende maar essentiële terreinen een adviseur in te huren. Zeker in het begin is marketing een belangrijk onderwerp waarbij deskundig advies nodig blijkt te zijn. Hoe zet ik mijn onderneming op de kaart en hoe vind ik mijn klanten?

Doelstelling formuleren
Als u een onderneming wilt starten is het raadzaam om een ondernemingsplan en een stappenplan met concrete checkpunten op te stellen. Ga uit van realiseerbare doelen en stel hiervoor steeds een deadline. U kunt hiervoor bijvoorbeeld het Ondernemingsplan van de Kamer van Koophandel gebruiken. Maak hiervoor voldoende tijd vrij en vergeet niet uw eventuele partner in uw doelstellingen te betrekken. Houdt het wel kort: niet alle onderdelen van een standaard ondernemingsplan zijn op u van toepassing

Starterscursus
De Kamer van Koophandel organiseert regelmatig workshops voor startende ondernemers. Op de site van Kamer van Koophandel kunt u hier meer informatie over vinden. Deze cursus geeft u het basisprincipe van het administratieproces van uw onderneming. Door het volgen van deze cursus begrijpt u beter waarom uw  adviseur er steeds op hamert de boekingstukken op volgorde op te ruimen en de bankafschriften allemaal te bewaren (ook al heeft u ze via het internet tot uw beschikking.) Het vraagt een kleine investering die u gegarandeerd in de toekomst rendement oplevert.  Ook op de website van MKB Nederland vindt u veel waardevolle informatie voor starters. 

Prijsstelling
Zorg voor een degelijke kostprijsberekening. U kunt op vele manieren concurreren, dit hoeft niet alleen de prijs te zijn. Ken uw concurrenten, communiceer uw sterkste punten naar de markt en zorg gewoon dat u beter bent! Dát kunt u op de langere termijn succes opleveren.

Acquisitie
Als u uw onderneming bent gestart begint pas het echte werk. Plannen maken is mooi, maar ze uitvoeren is nog veel mooier. Maak dan ook tijd vrij om uw bedrijf te promoten, zorg voor een bedrijfspresentatie en breng deze onder de aandacht. Rooster hiervoor wekelijks tijd in en investeer hierin. Misschien bent u de komende vier maanden reeds volgepland, maar daarna zult u wederom continuïteit nodig hebben voor uw bedrijf. Uiteindelijk zou het zo druk moeten worden dat u uw prijzen kunt verhogen. Daarnaast kunnen zich liquiditeitsproblemen voordoen als uw bedrijf niet groeit in het tempo dat u voor ogen had. U kunt op langere tijd wellicht nog aan alle financiële verplichtingen voldoen, maar kunt u dat ook op kortere termijn?

Klantenspreiding
Om te voorkomen dat u bij de eerste tegenwind of economische teruggang omvalt is het van belang dat u uw risico’s  spreidt. Als u bij de opstart van uw bedrijf afhankelijk bent van één of twee klanten is dat in eerste instantie geen probleem. Echter op termijn zult u ervoor moeten waken dat het voortbestaan van uw bedrijf niet alleen van deze klanten afhangt en zult u ervoor moeten zorgen dat u een breder publiek krijgt.

Personeel
Het hebben van personeel heeft consequenties, of dit er nu 1 is of 10. De invloed van het in dienst nemen van het 1e personeelslid is vaak zeer ingrijpend voor de organisatie. U krijgt op een andere manier te maken met de belastingdienst, met het UWV en met verzekeringen en aansprakelijkheden. Zaken die voordien niet hoefden te worden overlegd of gedelegeerd moeten nu opeens besproken worden en het "ergste" van alles: aan het eind van de maand moet er salaris worden betaald, of de opdrachtgever nu wel of niet heeft betaald. Vergeet bij uw begroting de extra kosten en extra administratie niet inzake het UWV, het pensioenfonds, de ziekengeldverzekering, de arbeidscontracten, de personeels- en salarisadministratie etc. Maar ook de gevolgen inzake aansprakelijkheid naar uw personeel en naar derden. Het is van belang voortijdig op de hoogte te zijn van alle ins en outs.

Brancheorganisatie
Laat u voordat u begint goed informeren door de Kamer van Koophandel, zij zijn hier tenslotte voor en kunnen u kosteloos infomeren over welke organisaties u behulpzaam kunnen zijn bij een goede start van uw onderneming. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar een brancheorganisatie welke qua belangenbehartiging het meeste kan betekenen voor uw bedrijf.