Persbericht: Ondernemerscheck als tussenoplossing DBA-problematiek

Laatst gewijzigd op: 07-12-2016

logos-zelfstandigen-bouw-mkb-belangen-zzp-nederland-en-noab.jpg

7 december 2016

Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen en NOAB roepen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer op de Ondernemerscheck die op de site van de Belastingdienst staat tijdelijk als basis te nemen om te bepalen of iemand wel of geen zzp’er is. Dat is een simpele en snelle oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de Wet DBA.

De Wet DBA moest zzp’er en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Maar in plaats daarvan zijn zij in grote onzekerheid gestort. Daardoor durven bedrijven geen zzp’ers meer in te huren. Naar verwachting zullen begin volgend jaar 100.000 zzp’ ers zonder opdrachten zitten als gevolg van de nieuwe wetgeving.

De vier organisaties vragen in een brief aan de Tweede Kamer, staatssecretaris Wiebes en minister Asscher met klem nu maatregelen te nemen en tijdelijk de Ondernemerscheck te gebruiken. Tijdelijk, want dé oplossing moet komen van een eigen rechtspositie voor de inmiddels ruim 1 miljoen zzp’ers. Daarover willen zij op korte termijn met de Tweede Kamer en het kabinet in gesprek.

Meldpunt
Voorts pleiten zij voor een Meldpunt Schijnconstructies bij SZW. Minister Asscher, die zelf de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ingesteld, kan zijn Inspectie SZW dan gemelde gevallen van uitbuiting laten onderzoeken om zo nodig maatregelen te treffen.

Een structurele oplossing: eigen rechtspositie zelfstandigen
Om tot een goed functionerende arbeidsmarkt te komen, met daarin een constructieve positie voor zzp’ers, is het van belang de komende periode tot een structurele en fundamentele oplossing van de rechtspositie van zzp’ers te komen voor de inmiddels meer dan 1 miljoen zzp’ers. Een positie die zowel in fiscaalrechtelijke als ook sociaalrechtelijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de arbeidsmarkt.

De vier organisaties hebben hiervoor gezamenlijk concrete oplossingsrichtingen geformuleerd en leveren graag een constructieve bijdrage.

Terug