OMZETGROEI IN ADVISERING BIJ ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKANTOREN ZET DOOR

Laatst gewijzigd op: 24-10-2019

’s-Hertogenbosch / Zwolle, 24 oktober 2019

Nog steeds blijft het goed gaan met de branche. Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten een omzetgroei zien van 7,5%.  Vooral de omzet in advisering neemt sterk toe, terwijl die in administratieve dienstverlening afneemt. We zien ook weer forse investeringen in ICT, waarvan de kosten met 7% toenamen, terwijl de totale kosten maar 3% stegen. En er is geïnvesteerd in personeel, waardoor het aantal fte steeg met 6,5% bij een gelijkwaardige stijging in de personeelskosten. Het resultaat vóór managementbeloning steeg met 7,5%.

Stijging behalen norminkomen
Het aantal kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte management € 60.000 te verdienen, is gedaald. Vorig jaar was dit aan de orde bij 32% van de kantoren, nu is dat nog maar bij 27% het geval. Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds gehaald uit administratieve dienstverlening en het samenstellen van jaarrekeningen, maar er is een beginnende kentering zichtbaar naar de omzet uit advisering.

Gemiddelden
Het gemiddelde kantoor (op basis van 364 deelnemers) heeft in 2018 een omzet van € 508.000 en is 5,9 fte groot, waarvan 1,5 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal

€ 164.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeert € 27.000 (6% van de omzet) in ICT en € 206.000 (46% van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keert € 123.000 uit aan haar eigenaren.

Administratief werk levert nog steeds grootste deel omzet
Het grootste deel van de omzet (in totaal 61%, tegen 65% in het onderzoek van 2018) wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en samenstellen van jaarrekeningen. Maar het aandeel in de omzet neemt af ten gunste van de omzet uit advisering. De omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19%. De omzet advisering omvat inmiddels 17% van de omzet. Het totale deel van de omzet dat valt onder de administratieve taken, komt daarmee uit rond 81%. Langzaam maar zeker neemt de advisering een belangrijkere rol in.

Omzet tussen groepen van gelijke omvang zijn groot
De declarabiliteit blijft stabiel op 75%. De omzet per medewerker stijgt licht, met 3,5%. Voor de deelnemers van 2019 komt deze uit op € 87.000. De verschillen tussen groepen van gelijke omvang zijn echter groot. Kantoren met maximaal 1 fte en boven de 15 fte behalen de hoogste omzet per fte van meer dan € 93.000. Kleine kantoren met 1 tot 2 medewerkers behalen € 67.000 omzet per medewerker en vanaf 3 medewerkers zit de omzet per medewerker al op € 83.000. De kosten per medewerker bij grotere kantoren zijn natuurlijk ook hoger dan bij kleinere kantoren.

Het resultaat voor managementbeloning is het hoogst bij éénpitters. Gemiddeld halen zij een resultaat per medewerker van € 68.000. Kantoren vanaf 16 medewerkers behalen slechts een gemiddeld resultaat van € 21.000 per medewerker. Het resultaat per kantoorhouder is bij grotere kantoren echter veel hoger dan bij kleinere.

Prijsstelling
Qua prijsstelling zien we dat het hanteren van een uurtarief nog steeds gebruikelijk is, vooral bij de grotere kantoren. Net als vorig jaar wordt dit gecombineerd met vaste prijzen, value pricing en abonnementen.

Personeel en ICT-ontwikkelingen
Gemiddeld werken er 5,5 fte bij de ruim 410 respondenten. Dat is een stijging van 2,5%. Dit is opmerkelijk knap in een branche die het steeds moeilijker heeft om aan goed personeel te komen.

Qua ontwikkelingen in ICT zien we dat steeds meer kantoren investeren in automatisering via scan-en-herken en boekhouding in de cloud. Inmiddels heeft ruim de helft van de kantoren (65%) dit uitgerold bij haar klanten en is 11% daarmee bezig. Boekhouden in de cloud wordt al door 84% van de kantoren gebruikt. Nieuwe vormen van dienstverlening, zoals data-analyse, benchmarking en KPI-dashboard ontwikkelen zich gestaag.

Branche ontwikkelt zich sterk
Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet en resultaat vóór managementbeloning met 7,5%. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage kantoren dat minder dan € 60.000 per kantoorhouder verdient, gedaald van 32% naar 27%. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken en meer omzet te halen uit advisering.

Kantoren investeren sterk in automatisering, ook in automatisering van activiteiten met een extra toegevoegde waarde, zoals KPI-rapportages. Het administratieve werk prevaleert nog sterk, maar kalft wel af. Al met al ontwikkelt de branche zich sterk en is zij bezig met het leveren van meer toegevoegde waarde aan de klant. En dat werpt zijn vruchten af.

Over de Benchmark Kantoorcijfers
In totaal deden 410 NOAB- en Fiscountkantoren mee aan deze benchmark, die inmiddels zijn 9e jaargang ingaat. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt.

De Benchmark Kantoorcijfers is de succesvolle branchebrede benchmark voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij Fiscount en NOAB. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van relevante vergelijkingsinformatie om inzicht te krijgen in de eigen cijfers en voor uitzicht op verbetering.

Cijfers ook voor externen beschikbaar
Deelnemers hebben gratis toegang. Andere partijen kunnen tegen betaling toegang krijgen tot de complete benchmark. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem en kunnen als rapport (voorbeeld) worden opgeslagen of online worden bekeken. Informatie hierover kunt u krijgen via info@noab.nl / administratie@fiscount.nl.

LEES HIER DE UITGEBREIDE ANALYSE VAN DE BENCHMARK KANTOORCIJFERS 2019.


 

Ga naar het nieuwsoverzicht

 

Terug