NOAB publiceert praktijknotitie bijdrage Zvw bij afkoop PEB en vraagt duidelijkheid aan Ministerie

Laatst gewijzigd op: 15-05-2017

’s-Hertogenbosch, 11 mei 2017

In de accountancybranche is grote onduidelijkheid over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: is deze nu wel of niet verschuldigd over de afkoopsommen voor het PEB (Pensioen in Eigen Beheer)? De afkoop PEB is mogelijk sinds 1 april 2017 en de verloning van die afkoopsommen vindt plaats in mei 2017 – een zeer actuele kwestie dus.       

Veel vragen 
inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_bij_pensioen_eigen_beheer.jpgMenig DGA heeft in april of mei 2017 zijn PEB (Pensioen in Eigen Beheer) bij zijn eigen BV afgekocht, of gaat dat in de komende maanden doen. Er zijn veel vragen over hoe men om moet gaan met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over de afkoopsom:

  • Is deze nu wel of niet verschuldigd over afkoopsommen pensioen eigen beheer;
  • Zo ja, moet deze dan door de BV worden afgedragen/ingehouden of volgt die uit de IB-aangifte;
  • En als Zvw verschuldigd is, is dan het hoge tarief van 6.65% (werkgeversheffing) of het lage tarief van 5,4% (eigen bijdrage) verschuldigd.

Praktijknotitie voor NOAB-leden 
In samenwerking met NOAB-adviesgroep Marree & Van Uunen is hierover een praktijknotitie opgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op een aantal belangrijke wettelijke bepalingen over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij DGA’s. Daarop volgen een casus, de samenvatting en conclusies.

NOAB vraag Ministerie om duidelijkheid  
Bij het samenstellen van deze praktijknotitie werd duidelijk dat de Belastingdienst een aantal standpunten inneemt, die niet door wetgeving worden gestaafd.  Dit kan leiden tot meningsverschillen met de Belastingdienst. NOAB is in gesprek met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, om hen te bewegen zo snel mogelijk duidelijk te verschaffen.

 
Terug