NOAB pleit voor standaard inkijkregeling bij overstap software

Laatst gewijzigd op: 17-01-2019

noab_pleit_voor_standaardregeling_inkijkfunctie.jpg

Het inkijken van oude data – na de overstap naar een ander softwarepakket – geeft problemen voor veel kantoren. Kantoren voelen zich ‘gevangen’ door hun softwareleverancier. Dat levert een drempel op om te switchen naar een ander pakket. NOAB is van mening dat een standaardregeling uitkomst zou bieden en roept leveranciers op om hierover in gesprek te gaan.

NOAB heeft administratie-, belastingadvies- en accountantskantoren gevraagd wat hun ervaringen zijn met het inzien van oude data na een software-overstap. Daarnaast stelde NOAB vragen aan de leveranciers van de meest gebruikte softwarepakketten in de accountancybranche.

Resultaat
Uit de resultaten blijkt dat kantoren bij beëindiging van een contract regelmatig tegen problemen aanlopen. Bijna 2/3e van de 100 respondenten heeft problemen (gehad) met een inkijkfunctie, nadat zij waren overgestapt naar een ander softwarepakket. Voor de kantoren die problemen ondervinden, is de prijs het meest genoemde probleem: maar liefst 60% vindt de prijs te hoog. Daarnaast waren de grootste struikelblokken een te korte inkijkperiode, beperkte functionaliteiten, te weinig opties om te koppelen of exporteren of zelfs het compleet ontbreken van een inkijkfunctie.

Geen eenheid
In de resultaten van de enquête onder softwareleveranciers zien we dat elke leverancier een andere regeling aanhoudt met verschillende opties. Er zijn grote verschillen in looptijden, prijzen en  functionaliteiten. Ook de software waarnaar men overstapt speelt een belangrijke rol: kan het nieuwe pakket de historische data overnemen of niet?  

Standaardregeling
Het is duidelijk is dat er geen transparantie en eenheid is. Kantoren zeggen dan ook volmondig dat zij voorstander zijn van een uniforme regeling voor een inkijkfunctie na het overstappen naar andere software: maar liefst 95% vindt dat hier een standaard voor moet komen.

Rondetafelbijeenkomst 
NOAB pleit dan ook voor een standaardregeling en heeft alle softwareleveranciers in de accountancybranche uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Op donderdag 17 januari schuiven ruim 15 partijen aan om hierover te discussiëren.  

Rondetafelbijeenkomst 
NOAB pleit dan ook voor een standaardregeling en heeft alle softwareleveranciers in de accountancybranche uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Op donderdag 17 januari 2019 schuiven ruim 15 partijen aan om hierover te discussiëren.  


Ga naar het nieuwsoverzicht

Terug