NOAB opent meldpunt uitvoering Wet DBA

Laatst gewijzigd op: 06-12-2016

’s-Hertogenbosch, 8 september 2016

dba_var_overeenkomst.jpgNOAB opent een meldpunt voor kantoren die hun ervaringen met de Wet DBA en modelovereenkomsten willen delen. Met een brede inventarisatie kan NOAB problemen bespreekbaar maken bij de Belastingdienst en mogelijk ook oplossingen aandragen.

Aanleiding

Op 1 mei 2016 werd de VAR-verklaring vervangen door de Wet DBA. De invoering van de zogenaamde modelovereenkomsten hebben impact op zowel het MKB als het administratiekantoor, omdat die laatste vaak betrokken is bij het opstellen van contracten voor aangenomen werk en het inhuren van zzp'ers.

Stand van zaken modelovereenkomsten

  • Voor de periode 1 mei 2016 t/m 1 augustus zijn de cijfers inmiddels bekend:  
  • 4.481 modelovereenkomsten werden ingestuurd.
  • 370 daarvan werden door de Belastingdienst goedgekeurd.
  • 1.033 overeenkomsten werden afgewezen.
  • 1.964 aanvragen waren nog in behandeling.
  • 814 aanvragen werden afgebroken.
  • De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken.

Wat zijn uw ervaringen?

NOAB hoort graag wat uw ervaringen zijn met de wet DBA en modelovereenkomsten.  Meldingen kunnen worden gedaan middels deze link:
 

button_vertel_ons_uw_ervaring_met_de_wet_dba.png

 

Button Vertel ons uw ervaring met de Wet DBA

Terug