NOAB lobby inzake Wet DBA

Laatst gewijzigd op: 16-03-2017
wetdba.jpgNOAB is achter de schermen druk bezig geweest met de DBA-problematiek.
Er zijn een aantal goede stappen gezet om de belangen van NOAB-kantoren en hun klanten te behartigen in Den Haag.
 
Ondernemerscheck
NOAB heeft samen met Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen een brief gestuurd aan staatssecretaris Wiebes om de Ondernemerscheck als tijdelijke oplossing te gebruiken. Zie dit nieuwsbericht.
 
NOAB in gesprek met staatssecretaris Wiebes
Inmiddels heeft NOAB ook een eigen position paper geschreven over zowel een tijdelijke als een (andere) structurele oplossing voor de DBA-problematiek, die met staatssecretaris Wiebes en zijn beleidsmedewerkers is besproken. Dit werd zeer positief ontvangen door de staatssecretaris, die graag met NOAB wil blijven overleggen over de Wet DBA.
 
Rondetafelbijeenkomst Becon-koepels
In vervolg op het gesprek met staatssecretaris Wiebes heeft NOAB een rondetafelbijeenkomst belegd met koepelorganisaties NOAB, NBA, SRA, RB en Zelfstandigen Bouw, om de position paper verder uit te werken namens de hele accountancybranche. Omdat hier enige tijd overheen gaat, heeft NOAB een samenvatting gemaakt voor het overleg met de Werkgroep Wet DBA van het Ministerie van SZW. 
 
Gesprek met interdepartementale werkgroep DBA bij Ministerie SZW
In het gesprek, wat afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden, is de toelichting uitkomst rondetafelbijeenkomst besproken. Tevens heeft NOAB de standpunten helder over de bühne gebracht.
 

Kortom: NOAB zet vol in op de lobby om een praktische en structurele oplossing te vinden voor de DBA-problemen voor intermediair en mkb-er.

 
Terug