NOAB-kantoren waarderen lidmaatschap op ruim € 10.000

Laatst gewijzigd op: 22-06-2017

’s-Hertogenbosch, 22 juni 2017

waardemeter_-_wat_is_het_lidmaatschap_waard-cropped.pngNOAB heeft haar leden gevraagd een enquête in te vullen, de NOAB-waardemeter, om de meerwaarde van het lidmaatschap en de dienstverlening in kaart te brengen. We stelden de vraag: “Wat is het lidmaatschap u waard?” Met de antwoorden is de ‘contante belevingswaarde’ van het lidmaatschap en de dienstverlening in kaart gebracht. Het onderzoek betrof een representatieve steekproef onder de 1.000 aangesloten NOAB-kantoren.

Resultaat 
Uit de resultaten van deze waardemeter kunnen wij concluderen dat NOAB-kantoren het lidmaatschap een contante belevingswaarde toekennen van € 10.194. Dit is ruim 8,5 keer de jaarcontributie van € 1.195.

De onderdelen van het lidmaatschap werden als volgt gewaardeerd:

waardemeter_met_bedragen_v2.png
Kenniscentrum: € 3.553 
NOAB-kantoren kunnen gebruik maken van het kenniscentrum, met daarin o.a.:
  • Kluwer Navigator met Fiscaal+, XpertHR, CAO Research, Pensioen Research
  • (marktwaarde ca. € 3.800)
  • Modellen (van arbeidsrecht tot VPB), artikelen, stappenplannen, klantbrieven, etc.
  • Het NOAB Kwaliteitssysteem
  • Vaktechnische praktijknotities en kennisvragen

Dienstverlening: € 2.032 
NOAB biedt een breed dienstenpakket aan, waaronder benchmark kantoorcijfers, folders e.d. voor klanten, ledennieuwsbrieven, evenementen, het magazine Activa, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en collectieve kortingen op software.

Kwaliteitsborging en profilering met het keurmerk: € 1.194 
NOAB wordt gezien als serieuze gesprekspartner door stakeholders en creëert onderscheidend vermogen door het profileren van het kwaliteitskeurmerk (o.a. verklaringen). Dit profileren gebeurt richting instanties en overheden, maar ook naar MKB’ers en ZZP’ers met de recent gelanceerde marketingcampagne.

Ondersteuning: € 1.404 
Aangesloten kantoren kunt gebruik maken van de gratis helpdesk en het advies van specialisten, ondersteuning door een secretariaat en hulp bij calamiteiten.

Belangenbehartiging en gidsfunctie: € 986 
NOAB behartigt belangen van de kantoren bij o.a. banken, de overheid en de Belastingdienst. Ook vertaalt NOAB belangrijke trends en ontwikkelingen naar handvatten voor de praktijk.

Educatie: € 634 
NOAB biedt een uitgebreid en scherp geprijsd educatieprogramma om uw kennis op peil te houden. De cursussen zijn geaccrediteerd door RB, NBA en NIRPA en grotendeels toegankelijk voor externe cursisten.

NOAB-community: € 391 
NOAB-kantoren leren hun collega’s kennen op bijeenkomsten en evenementen zoals de ledendag, op het online discussieforum. En met de online ledenzoeker kunnen leden worden opgezocht in een bepaalde regio, met een bepaald specialisme of softwarepakket. Dit versterkt de onderlinge binding en samenwerking.

Doorontwikkelen dienstverlening 
NOAB is erg blij met deze uitslag, maar blijft continu de dienstverlening uitbouwen om in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de branche. Daarmee houdt NOAB de waarde van het lidmaatschap op niveau en wordt het onderscheidend vermogen van de 1.000 aangesloten kantoren geborgd. 

Meer informatie over NOAB 
Maak kennis met NOAB op https://www.noab.nl/7-redenen-om-noab-lid-te-worden.

 
Terug