NOAB-kantoor legt fout bloot bij eigen bijdrage zorgkosten

Laatst gewijzigd op: 16-02-2016

zorgkosten_kl.jpgNaar schatting hebben zo’n 3000 patiënten het afgelopen jaar een te hoge eigen bijdrage voor hun zorgkosten moeten betalen. 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de eigen bijdragen vaststelt en int, beloofde maandagochtend via het Reformatorisch Dagblad de fout te zullen herstellen. Het CAK deed dat echter pas onder druk van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

De te hoge eigen bijdrage werd in rekening gebracht bij een specifieke categorie zorgbehoevenden. Het betreft niet-pensioengerechtigde patiënten die in het kader van de Wet langdurige zorg (WLZ) in een instelling verblijven en boven op hun loon of uitkering nog extra inkomsten genieten uit bijvoorbeeld een lijfrente, een particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering of een letselschade-uitkering.

Van deze extra inkomsten mag de overheid een deel inhouden om de zorgkosten betaalbaar te houden. Het betreft de zogeheten werknemersbijdrage voor 
de zorgverzekeringspremie van 5,5 procent.

Deze ingehouden premie voor de Zorgverzekeringswet dient echter wel in mindering te worden gebracht op het zogeheten verzamelinkomen, waarop de hoogte van de af te dragen eigen bijdrage wordt gebaseerd. Bij de naar schatting 3000 patiënten gebeurde dat niet, waardoor hun een te hoge eigen bijdrage in rekening is gebracht.

Administratiekantoor WAHC van de Lagemaat uit Scherpenzeel ontdekte al een jaar geleden het verzuim bij een van zijn cliënten en trok daarover destijds meteen aan de bel bij het CAK. De organisatie voerde daarop aan niet tijdig de juiste gegevens van de Belastingdienst te hebben ontvangen, aldus woordvoerder W. van de Lagemaat maandag desgevraagd. „Maar toen ik vroeg of ze de fiscus dan wel hadden gemaand om hun die gegevens te verstrekken, bleef het stil.” Van de Lagemaat schat dat alles bij elkaar zo’n 3000 patiënten gemiddeld 500 euro te veel in rekening is gebracht, „met uitschieters naar ruim 2000 euro per jaar.”

De door Van de Lagemaat gealarmeerde NOAB nam de zaak wel serieus en adviseerde alle bij de NOAB aangesloten administratiekantoren per e-mail de eigen bijdrage van nog niet-pensioengerechtigde WLZ-patiënten met een aanvullende uitkering te checken.

CAK belooft automatische correctie

Nadat het Reformatorisch Dagblad het CAK maandagochtend om een reactie vroeg op de e-mail liet een woordvoerster weten dat de overheid alle te hoge eigen bijdragen „automatisch” gaat corrigeren. Het klopt dat andere partijen, zoals de Belastingdienst, het CAK al sinds vorig jaar gegevens moeten aanleveren voor het vaststellen van de eigen bijdrage, bevestigt de zegsvrouw. „Maar het heeft gewoon lang geduurd voordat we daarover de benodigde afspraken konden maken. Intussen is dat rond.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

 
Terug