NOAB geeft duidelijkheid in AVG-oerwoud

Laatst gewijzigd op: 05-04-2018

’s-Hertogenbosch, 5 april 2018

De accountancybranche heeft de handen vol aan de invoering van de AVG.  Daarom zet NOAB al langere tijd vol in op AVG-ondersteuning voor kantoren. Zo is samen met een team van specialisten helder gemaakt wanneer het administratiekantoor verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Daarnaast is een helpdesk met gratis spreektijd ingericht, is een toolkit voorhanden en kan men begeleiding krijgen onder de noemer ‘Van start met de AVG’.

avg_datalekken_en_privacy_met_noab-logo.jpg

Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? 
Om de rol van het kantoor helder te krijgen, is een adviesmemo geschreven die aansluit op werkzaamheden in de opdrachtbevestigingen uit het NOAB Kwaliteitssysteem: administratie, rapportering, vastlegging, loonadministratie, aangifte, bezwaar en beroep, prognoses, advisering en begeleiding en cliëntidentificatie- en verificatie voor WWFT en NOAB gedragscodes. Voor elke categorie is aangegeven welke rol het administratiekantoor bekleedt, inclusief een toelichting. Dat heeft concrete gevolgen voor het al of niet inzetten van de model-verwerkersovereenkomst van NOAB.

Advies 
NOAB raadt haar kantoren aan om bij nieuwe opdrachten steeds te beoordelen of zij zelfstandig beslissingen nemen over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Is het kantoor verwerker, dan is een verwerkersovereenkomst nodig. Is het kantoor verwerkingsverantwoordelijke, dan impliceert dat dat er geen verwerkersovereenkomsten met de klant hoeft te worden afgesloten.

Softwareleveranciers 
Kantoren merken ook vanuit de softwareleveranciers druk om met de AVG aan de slag te gaan en hun (sub)verwerkersovereenkomsten te accepteren. NOAB is daarom in gesprek met de belangrijkste softwarepartijen om te checken in hoeverre zij AVG-ready zijn.

Toolkit, memo’s, advies en ondersteuning 
Om kantoren te ondersteunen bij de voorbereiding op de AVG heeft NOAB al langere tijd een aantal zaken ingericht:

  • 30 minuten gratis spreektijd met juridische helpdesk
  • ‘Van start met de AVG’-begeleiding door de NOAB Adviesgroep
  • Toolkit met verwerkersovereenkomst, checklists, stappenplannen en tools
  • Praktijknotitie Informatiebeveiliging
  • Adviesmemo Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
  • Adviesmemo Opslaan kopie paspoort voor de WWFT – mag het wel of mag het niet?
  • Alle NOAB-kantoren hebben de cursus Datalekken in 2017 bijgewoond

Daarnaast is eind 2017 www.bewustkantoor.nl gelanceerd, waar administratiekantoren, belastingadviseurs en accountants snel een beeld krijgen van de staat van de informatiebeveiliging op hun kantoor. Ook niet-leden kunnen hun beveiliging tegen het licht houden op www.bewustkantoor.nl: bijna 400 kantoren gingen u al voor.

 


Terug