Kwaliteitsborging met NOAB Samenstelverklaring bij SBR-kredietrapportages

Laatst gewijzigd op: 09-06-2016

Persbericht van NOAB en SBR Banken

Amsterdam, 8 juni 2016

noab-en-sbr-banken-logo.jpgNOAB-leden kunnen bij het insturen van SBR-kredietrapportages een samenstelverklaring toevoegen, NOAB heeft al geruime tijd een strategie ingezet die gericht is op het leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit in rapportageprocessen.

Ook voor banken is het verkrijgen van kwalitatief goede rapportages van belang. Daarom hechten banken aan de betrokkenheid van intermediairs en vragen banken hen in bepaalde gevallen verklaringen. De kwaliteitseisen aan de kredietrapportages en verklaringen van NOAB is in april 2016 reeds vastgelegd in het Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages (BKK). NOAB is samen met andere partijen intensief betrokken bij de totstandkoming van het BKK, waarbij input is geleverd vanuit het NOAB Kwaliteitssysteem.

Ondernemers en intermediairs stellen de kredietrapportage op op basis van de Bankentaxonomie (BT). De BT omvat verschillende rapportages, die zijn afgestemd op specifieke doelgroepen, inhoud, verslagperioden en waarderingsgrondslagen. In het maatschappelijk verkeer is de samenstelverklaring een veel voorkomend document waarmee de betrokkenheid van de intermediair bij het opstellen van de rapportage wordt duidelijk gemaakt. 

De bankentaxonomie wordt uitgegeven door de ABN AMRO, ING en Rabobank, verenigd in het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC). Het FRC is opgericht als onderdeel van het SBR Programma van de banken en werkt nauw samen met het SBR Programma van de Nederlandse overheid. Vanaf 1 januari 2017 stellen de banken die zijn aangesloten bij het Financieel Rapportages Coöperatief SBR als norm voor micro-entiteiten en kleine rechtspersonen. Het kunnen aanleveren van een samenstelverklaring bij een kredietrapportages is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen stellen van deze norm.

Actie ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ voor NOAB-leden

Om meer NOAB-leden in staat te stellen te kunnen aanleveren in SBR hebben FRC en NOAB gezamenlijk de actie Eerste Hulp Bij Aansluiten (EHBA) ontwikkeld, waarin NOAB-leden op kantoor ondersteuning krijgen bij het aansluiten op SBR Banken. De eerste resultaten van dit initiatief zijn zeer positief en inmiddels zijn diverse NOAB-leden aangesloten. De banken verwachten mede hierdoor  een toename in de via SBR aangeleverde rapportages.

De BT2016.1 is terug te vinden op www.sbrbanken.nl. Daar kunt u eveneens terecht voor aanvullende informatie.

De kwaliteitseisen aan kredietrapportages, inclusief een voorbeeld van de NOAB Samenstelverklaring, vindt u op www.sbrbanken.nl/over-sbr/het-bkk.
 


Terug