Kantoorcijfers 2015: Behoud marge, omvang bepaalt focus

Laatst gewijzigd op: 06-12-2016

noab_pictogram_statistieken_white.jpgGemiddeld gezien lukt het kleinere kantoren om hun marge en resultaat licht te laten stijgen. Dit beeld komt naar voren uit Kantoorcijfers 2015, de benchmark voor NOAB-kantoren. De brutomarge van de 136 kantoren die ook in 2014 deelnamen stijgt met 2,64%. Hun resultaat, inclusief ondernemersbeloning, stijgt zelfs met 3,44%.

Investeren in verandering geeft nog een diffuus beeld. De opleidingskosten dalen, evenals vorig jaar. Dit jaar stijgen wel de ICT-kosten met bijna 13%. Bij de 136 kantoren die ook in 2014 deelnamen daalt de administratieve dienstverlening als percentage van de omzet met 2%.  Het relatieve aandeel van advies stijgt met 1%.

In 2014 zijn we gestart met de innovatiescore. Daarmee geven we in een rapportcijfer aan waar de deelnemende kantoren staan voor wat betreft implementatie van toekomstgerichte tools. In 2015 valt op dat grotere kantoren wel investeren in nieuwe vormen van advies, maar procesoptimalisatie laten liggen. Kleinere kantoren scoren daarop beter.

De benchmark geeft inzicht in de kantoorexploitatie, de beloningsstructuur en tarieven. Dit jaar hebben 213 NOAB-kantoren deelgenomen aan de benchmark. Ze hebben 1.263 medewerkers en 979 FTE. De totale omzet van deze kantoren is circa € 81.500.000. Het aantal medewerkers van de deelnemende kantoren varieert van 1 tot enkele tientallen, maar is gemiddeld 5,9 (4,6 fte). De benchmark geeft inzicht in de verschillen tussen kantoren van diverse grootte en regionale ligging, gehanteerde tarieven, salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, kosten en omzet.

VERGRIJZING ZET DOOR

Kantoren die ook in 2014 hebben deelgenomen hebben hun medewerkersbestand uitgebreid met 3,95%. Het aandeel van de X-generatie (35+) gaat per saldo van 69,8% naar 72%. Op alle deelnemers is de X-generatie vertegenwoordigd met 70%.

SALARISSEN EN TARIEVEN

Bij kantoren die ook in 2014 deelnamen zijn de salarissen gestegen met 4,7%. Over alle deelnemers 2015 was dat 4,2%.  De tarieven zijn overall gestegen met 1,4%. Opvallend is de tariefontwikkeling per taak. De tarieven voor administratieve en secretariële taken zijn licht gedaald. De tarieven voor fiscalisten zijn flink gestegen (met 6,8%).

KOSTEN OP NETTO OMZET

Het relatieve aandeel van sommige kostenposten geeft het volgende beeld. De opleidingskosten dalen met ruim 3%. Ook vorig jaar hebben we gerapporteerd over dalende opleidingskosten. De ICT-kosten daarentegen stijgen met bijna 13%, waar vorig jaar een daling van ruim 3% werd gerapporteerd. Een stijging van de verkoopkosten met ruim 9% compenseert een daling van vorig jaar met 8,8% goed.

ADVIES EN KANTOOROMVANG

Fiscaal en overig advies maakt gemiddeld 12% uit van de omzet.  Bij eenmanskantoren is dat 14% en bij kantoren met 7 tot 10 medewerkers zelfs 15%. Bij kantoren met meer dan 10 medewerkers is het aandeel advies slechts 10%. Kantoren die ook in 2014 hebben deelgenomen laten gemiddeld een stijging zien van  9,3 naar 10,3%.

ADMINISTRATIE/SAMENSTELLEN EN KANTOOROMVANG

Digitalisering gaat administratief werk en samenstelwerk wegvagen, zo wordt wel gezegd. Gemiddeld maakt dat werk nu 65% uit van de omzet van deelnemende kantoren. Bij kantoren tot en met 3 medewerkers is het 68 tot 71%. Alleen bij kantoren met meer dan 10 medewerkers is het aandeel ‘slechts’ 63%. Gezien het toekomstbeeld een te verwaarlozen verschil.

INNOVATIE EN KANTOOROMVANG

In welke mate zijn kantoren bezig met implementatie van actuele ontwikkelingen om weerstand te bieden tegen de voorspelde digitale disruptie? Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen ontwikkelingen met het oog op procesoptimalisatie  en ontwikkelingen rond nieuwe advieskansen.

In 2014 hebben we aan de benchmark een innovatiescore in de vorm van een rapportcijfer toegevoegd. Zo kunnen we ontwikkelingen eenvoudig monitoren. We hebben kantoren van 8 innovatieve ontwikkelingen gevraagd om aan te geven:

  • Heb ik bij klanten uitgerold.
  • Wordt dit jaar zeker bij klanten uitgerold.
  • Ga ik volgend jaar zeker bij klanten uitrollen.
  • Ben ik me op aan het oriënteren.
  • Ben ik niet actief mee.

Het rapportcijfer is gebaseerd op een 10 voor ‘heb ik uitgerold’ en een 0 voor ‘ben ik niet actief mee bezig’.

Wat zijn de scores in 2015?

Procesoptimalisatie: Automatisch boeken via scannen, herkennen en boeken 
Het rapportcijfer stijgt van circa 2,9 voor eenpitters door naar een 6 voor kantoren met 10-15 medewerkers. Opvallend is dat nog grotere kantoren gemiddeld slechts een 3,2 scoren!

Procesoptimalisatie: Boekhouden in de cloud 
Het laagst scoren hier de kantoren met meer dan 15 medewerkers, een 3,7. De gemiddelde score is 5,4. Kantoren tot drie medewerkers scoren ook onder het gemiddelde. Het hoogst scoren kantoren met 5 tot 7 medewerkers, een fraaie 7,3.

Procesoptimalisatie: Elektronisch werkprogramma 
Ook hier scoren de kantoren met meer dan 15 medewerkers het laagst, een 3,2. Het gemiddelde rapportcijfer is een 4,2. Kantoren met 10 tot 15 medewerkers scoren het hoogst, een 6,5.

Procesoptimalisatie: Elektronische dossiervorming 
Het gemiddelde rapportcijfer is hier 5,3. Kantoren tot 2 medewerkers en kantoren met meer dan 15 medewerkers scoren met een 4 respectievelijk 4,5 ruim onder het gemiddelde. Het hoogst scoren kantoren met 10-15 medewerkers, een 7,3.

Procesoptimalisatie: Elektronische handtekening/certificaten 
Gemiddeld is het rapportcijfer hier een 3,9. Opvallend is dat eenpitters daar ruim onder zitten met een 2,8. Ook kantoren met meer dan 15 medewerkers scoren met een 3,5 onder het gemiddelde. Verder valt op dat alleen de kantoren met 3 tot 5 medewerkers er juist ruim boven zitten, met een 4,8.

Procesoptimalisatie: totaalscore 
Welke kantooromvang kent de hoogste innovatiescore als het gaat om procesoptimalisatie? Dat zijn de kantoren met 10-15 medewerkers. Ze scoren een 6. Kantoren tot 2 medewerkers en kantoren met meer dan 15 medewerkers scoren het laagst, een 3,6.

Advieskansen: Data-analyse 
Over data-analyse wordt regelmatig geschreven. Toch zijn kantoren er nog maar zeer beperkt mee bezig. De gemiddelde score is 1,92. Kantoren met meer dan 15 medewerkers scoren het hoogst, een 4,5. Eenpitters scoren met een 1,1 het laagst.

Advieskansen: Benchmarking 
Ook benchmarking leeft nog maar zeer beperkt. De gemiddelde score is 1,9. kantoren met meer dan 15 medewerkers scoren bijna drie maal het gemiddelde cijfers, namelijk een 5,5. Daarmee halen ze het gemiddelde behoorlijk op. De andere kantoren scoren tussen de 1 en de 2,9. 

Advieskansen: KPI rapportages in dashboards 
Hier is de gemiddelde score een 2,2. Ook nu scoren de grootste kantoren het best, een 3,7. de andere kantoren scoren tussen de 1,5 en de 3.

Advieskansen: totaalscore 
Als het gaat om nieuwe advieskansen valt op dat de grootste kantoren (meer dan 15 medewerkers) nu wel en zeer duidelijk voorop lopen. Ze scoren een 4,6. Dat is meer dan twee maal het gemiddelde (rapportcijfer 2). Andere kantoren scoren tussen de 1,4 en 2,9.

KANTOORCIJFERS 2015 BESTELLEN

Kantoorcijfers 2015 is een online benchmarktool. Via een login kunnen geïnteresseerden de benchmarkgegevens raadplegen in tekst, tabellen en grafieken. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem.

Ook voor niet-deelnemers is de inlog in ‘Kantoorcijfers 2015’ beschikbaar. Leden die niet hebben deelgenomen, betalen € 112,50. Overige kantoren kunnen de inlog voor ‘Kantoorcijfers 2015’ bestellen voor € 150,-. Voor deelnemers is de inlog kosteloos. Meer informatie via info@noab.nl.

VOORBEELDRAPPORT 

U kunt online inzien hoe uw kantoor scoort ten opzichte van andere referentiegroepen. Die kunt u selecteren op kantoorgrootte, regio en soort kantoor en opslaan als PDF. En als u een nieuwe vergelijking wilt maken, logt u eenvoudig opnieuw in voor een nieuwe analyse. Bekijk hier een voorbeeldrapport

INLOGGEN 

Heeft u al inloggegevens ontvangen? Dan kunt u hier inloggen.

Of bekijk de andere voordelen van het NOAB-lidmaatschap.

 

 

Terug