Kantoorcijfers 2014

Laatst gewijzigd op: 29-02-2016

noab_5fpictogram_5fstatistieken_5fwhite.jpgDe omzet per fte is bij accountantskantoren licht gestegen en bij administratiekantoren licht gedaald. Dit blijkt uit Kantoorcijfers 2014; de benchmark voor mkb-accountants- en administratiekantoren van NOAB en Fiscount. De benchmark geeft inzicht in de verschillen tussen kantoren van diverse grootte en regionale ligging, gehanteerde tarieven, salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, kosten en omzet. Ook worden de verschillen tussen administratiekantoren en accountantskantoren tegen elkaar afgezet.

 

Kleinere kantoren beginnen trends in de zakelijke dienstverlening te voelen. Investeren in verandering komt echter mondjesmaat op gang. Zowel de opleidingskosten als de ICT-kosten dalen ten opzichte van vorig jaar. Bij de 171 kantoren die ook in 2013 deelnamen blijft administratieve dienstverlening als percentage van de omzet gelijk, evenals loonadministratie, aangiften en advies. Het relatieve aandeel van samenstellen stijgt met 1 %.

Aan de benchmark namen dit jaar 379 kantoren deel. De gezamenlijke omzet van deze kantoren was € 163 miljoen. Het aantal medewerkers van de deelnemende kantoren varieert van 1 tot enkele tientallen, maar is gemiddeld 6,3 (4,9 fte). 

Innovatiescore

In 2014 hebben we een innovatiescore in de vorm van een rapportcijfer aan de benchmark toegevoegd. Daarmee wordt aangegeven waar de deelnemende kantoren staan voor wat betreft implementatie van toekomstgerichte tools.  Zo kunnen ontwikkelingen eenvoudig gemonitord worden. We hebben kantoren van acht innovatieve ontwikkelingen gevraagd om aan te geven:

  • Heb ik bij klanten uitgerond
  • Wordt in 2014 zeker bij klanten uitgerold
  • Ga ik in 2015 zeker bij klanten uitgerold
  • Ben me aan het oriënteren
  • Ben ik niet actief mee bezig

Het rapportcijfer is gebaseerd op een 10 voor ‘heb ik uitgerold’ en een 0 voor ‘ben ik niet actief mee bezig’. 
De rapportcijfers zijn voor 2014 als volgt:

Toekomstgerichte tools

Totale groep

Accountants-kantoren

Administratie-kantoren

Automatisch boeken via scannen, herkennen en boeken

3,3

3,8

3,3

Boekhouden in de cloud

4,9

5,0

4,9

Data-analyse

2,2

2,0

2,2

Benchmarking

1,8

2,4

1,7

KPI rapportages in dashboards

2

2,7

1,9

Elektronisch werkprogramma

4,3

6,3

4,0

Elektronische dossiervorming

5,4

6,5

5,2

Elektronische handtekening/certificaten

4

4,0

4,0

Totaal

3,5

4,11

3,4

Nadrukkelijk willen we nog vermelden dat het rapportcijfer een indicator is, en geen oordeel inhoudt.

Lichte vergrijzing

In het gemiddelde medewerkersbestand zien we een lichte vergrijzing. Het percentage medewerkers tot 25 jaar gaat van 9,1 naar 7,9. Bij medewerkers ouder dan 55 gaan we van 13,1% naar 15,8%.

Verder valt op de leeftijden van medewerkers met 1-3 jaar ervaring in diverse functies relatief hoog zijn. Gemiddeld hebben we het over dertigers. De gemiddelde leeftijd voor vennoten/kantooreigenaren is 48, bij administratiekantoren 47 en bij accountantskantoren 49.

Omzetontwikkeling

De omzet per FTE bedraagt gemiddeld € 88.094, bij administratiekantoren € 82.820 en bij accountantskantoren € 101.180. Ten opzichte van 2013 is deze bij accountantskantoren met circa € 2.000 gestegen en bij administratiekantoren met circa € 2.000 gedaald. De omzet per FTE het hoogst bij kantoren met 0,1 tot 1 FTE en bij kantoren met minimaal 16 FTE, beide circa € 101.000.

De omrekenfactor (omzetmedewerker/kosten medewerker ) is met circa 2,5% gedaald, van 2,26 naar 2,2  en bij kantoren die ook in 2013 deelnamen bij deelnemers 2013: van 2,22 naar 2,15

Omzetpercentage per activiteit totale groep 2014

 

Accountantskantoren

Administratiekantoren

Administratieve dienstverlening

22

34

Samenstellen jaarrekening

37

34

Aangiften

12

12

Loonadministratie

9

10

Fiscale advisering

7

5

Overige

13

5

 

100

100

 

Resultaatontwikkeling bij kantoren die ook in 2013 deelnamen

Kantoren beginnen de trends in de zakelijke dienstverlening duidelijk te voelen. Het resultaat excl ondernemersbeloning is gedaald met 5,69%.

De 171 kantoren die ook in 2013 aan de benchmark deelnamen, zagen hun omzet dalen met 1,25%.De operationele kosten daalden met 0,94%. Opvallend daarbij zijn de daling van opleidingskosten met circa 6%, de daling van ICT-kosten met 3,4% en de daling van verkoopkosten met 8.8%. Voorts valt op een daling van afschrijvingskosten debiteuren met 15%. Managementfees zijn met 4% gestegen, bruto lonen en salarissen daarentegen met 0,81% gedaald.

Procentuele wijziging omzet ten opzichte van vorig jaar

 

Administratieve dienstverlening

 - 2,05%

Samenstellen jaarrekening

   0,89%

Aangiften

 - 0,79%

Loonadministratie

 - 2,14%

Fiscale advisering

 - 6,56%

Overige

 - 11,87%

 

Kantoorcijfers 2014 bestellen

Kantoorcijfers 2014 is een online benchmarktool. Via een login kunnen geïnteresseerden de benchmarkgegevens raadplegen in tekst, tabellen en grafieken. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem. ook kunt u een compleet rapport genereren, waarvan u hier een voorbeeldrapport kunt bekijken.

Ook voor niet-deelnemers is de inlog in ‘Kantoorcijfers 2014’ beschikbaar. Leden/aangesloten kantoren die niet hebben deelgenomen, betalen €112,50. Overige kantoren kunnen de inlog voor ‘Kantoorcijfers 2014’ bestellen voor € 150,-. Voor deelnemers is de inlog kosteloos. Meer informatie via Erik Braam van NOAB (Erik@noab.nl) of Jantine de Boer van Fiscount (j.deboer@fiscount.nl).

Meer nieuws.

 
Terug