Gratis discussiebijeenkomsten over hot topics voor NOAB-kantoren

Laatst gewijzigd op: 14-09-2017

roadshow-discussiebijeenkomsten-themabijeenkomsten.jpg

Ook dit najaar organiseert NOAB weer een serie gratis discussiebijeenkomsten voor aangesloten kantoren. In die bijeenkomsten worden deelnemers door inhoudelijke specialisten én voorbeeldkantoren bijgepraat over de speerpunten uit het NOAB Beleidsplan 2016-2018: ICT, Ethiek & Integriteit en Nieuwe Businessmodellen.

Het is niet toevallig dat deze speerpunten van groot belang zijn voor de branche, en dat kantoren hier in de nabije toekomst mee te maken krijgen. De onderwerpen van deze nieuwe reeks bijeenkomsten zijn:

Informatiebeveiliging
wannacry_ransomware.jpgEen onderwerp dat veel vragen oproept en voor veel kantoren nog onbekend terrein is. In deze bewustwordingssessie schetsen we de regels waar kantoren aan moet voldoen, maar ook de impact van 'als het misgaat'. Ook behandelen we de stappen die men kan nemen: wat is wettelijk verplicht en wat is overkill (nut, noodzaak en valkuilen). Aan de hand van uw vragen en ervaringen is er een discussie, rondom praktijkcases en de aanpak op het kantoor, onder leiding van Reindert Doorn van DOCCO.  

ICT Vandaag
ict.jpgTwee kantoorhouders, die op verschillende manieren vooruitstrevend zijn op ICT-gebied, delen hun verhaal. Beide kantoorhouders vertellen waarom zij aan de slag zijn gegaan, hun visie en aanpak, de knelpunten en ervaringen, en het effect op de klanten, de organisatie en de omzet. Reindert Doorn van DOCCO begeleidt aansluitend een actieve discussie over deze onderwerpen.

Businessmodellen
business_model.jpgOok in deze bijeenkomst komen twee kantoorhouders aan het woord over hun specifieke businessmodel. Wat bewoog deze kantoorhouders om bewust te kiezen voor een bepaald businessmodel, en hoe reageren de medewerkers en de klanten? Wat is de onderscheidende factor waar zij succes mee boeken binnen hun businessmodel? In deze sessie geven zij u inspiratie om uw eigen businessmodel onder de loep te nemen. De discussie zal geleid worden door Maurice Lander.

Integriteit als verdienmodel 
ethiek_en_integriteit_2.jpgIntegriteit biedt nieuwe kansen als onderdeel van een interessant verdienmodel. Margreeth Kloppenburgh gaat met deelnemers in gesprek over 'eerlijk scoren' en de voordelen van het bewust en zichtbaar inzetten op integer handelen. Zij gaat in op de toenemend economische behoefte aan vertrouwen en de voordelen van het 'vertrouwd adviseurschap'. Ook gaat zij in op de kenmerken van zo'n adviseur: Hoe ontwikkel je van expert naar vertrouwde adviseur? Wat is de vertrouwensformule? Ook het in praktijk brengen komt aan bod.

 

button_lees_meer_en_meld_u_aan.png

(inloggen verplicht)

 
Terug