Dirk-Jan van Blijderveen nieuwe voorzitter NOAB

Laatst gewijzigd op: 28-11-2019

19-09-11-1317noab_lowres.jpg

’s-Hertogenbosch 28 november 2019

Tijdens de ledenraadvergadering van 27 november 2019 is Dirk-Jan van Blijderveen benoemd tot nieuwe voorzitter van NOAB. Martien Hermans draagt na negen jaar bestuurslid waarvan ruim zes jaar voorzitterschap de hamer over aan Van Blijderveen.

Hij is de juiste persoon op deze positie en past uitstekend in het opgestelde profiel. Zijn kantoor is in vele opzichten een typisch NOAB-kantoor. Dirk-Jan, geboren op 9 juli 1974 runt samen met zijn vrouw en negen medewerkers administratiekantoor Van Blijderveen b.v. financiële & fiscale dienstverleners gevestigd in Lienden. Het kantoor is NOAB-lid sinds 1997. Een kantoor met historisch besef dat zich uitgedaagd voelt om nieuwe ontwikkelingen te omarmen. Als persoon kunnen we Dirk Jan omschrijven als 'verbinder', een verenigingsman die trots is op NOAB. Hij is een goed luisteraar met een groot empathisch vermogen. Wij zien in Dirk-Jan een waardig opvolger die de achterban kan motiveren om noodzakelijke stappen te zetten.

Uitdagingen

Er liggen veel nieuwe uitdagingen in het verschiet. De focus binnen NOAB zal de komende jaren liggen op het begeleiden van kantoren naar hun nieuwe rol, het kantoor van de toekomst. NOAB helpt kantoren in de transitie naar een toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat.

Dirk-Jan: “Sinds juni 2017 ben ik bestuurslid bij NOAB. Vanaf dat moment heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan het beleidsplan zoals dit thans tot uitvoering wordt gebracht. Met veel enthousiasme draag ik hier verder mijn steentje aan bij. Het bewustzijn om in transitie te komen en de weg naar het kantoor van de toekomst te bewandelen is groot. De visie, ervaringen en al hetgeen ik tegenkom op deze ‘reis’, deel ik graag met onze leden. Tegelijkertijd sta ik naast onze leden, ik ben en blijf één van hen. Alleen samen kunnen wij de voorgestelde doelen bereiken en het uiteindelijke verschil maken”.

Martien Hermans beaamd dit: “Vorig jaar hebben we het beleidsplan ‘Stilstaan is geen optie’ in de Ledenraad besproken en aangenomen. Hiermee is naar mijn idee een nieuwe vooruitstrevende stap gezet in de ontwikkeling van onze vereniging en onze leden. Ik noem het een vereniging in transitie. De saamhorigheid binnen de vereniging zorgt ervoor dat we samen deze transitieperiode door zullen komen en dat NOAB ook in de toekomst een vereniging is waar je trots op bent en waar je bij wil horen. Ik draag met vertrouwen de voorzittershamer over aan Dirk-Jan en wens hem veel succes in zijn rol als nieuwe voorzitter.”

Over NOAB

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met 1.000 aangesloten kantoren. Door het ontbreken van een wettelijk kader voor de achterban van NOAB geldt het kwaliteitskeurmerk reeds jaren als de norm voor zelfregulering in de markt. Zo worden leden bij aanvang en periodiek onderworpen aan een (her)kwalificatie. De aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment. NOAB werkt samen met banken, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. NOAB staat voor het ontzorgen en het genereren van voordelen voor haar leden, het vasthouden en vergroten van een onderscheidende marktpositie van haar leden en het borgen van het kwaliteitskeurmerk.

 


Ga naar het nieuwsoverzicht

Terug