Benchmark Kantoorcijfers 2016 van start

Laatst gewijzigd op: 06-12-2016

noab_en_fiscount_logo.jpg

Persbericht van NOAB en Fiscount
 

’s-Hertogenbosch / Zwolle, 14 juni 2016

Fiscount en NOAB zijn gestart met de zesde editie van het onderzoek onder MKB-accountants- en administratiekantoren, getiteld ‘Kantoorcijfers 2016’.  In totaal ontvangen zo’n 650 accountantskantoren en 1000 administratiekantoren een uitnodiging om hieraan deel te nemen. De benchmark geeft een representatief inzicht in de kantoorexploitatie, beloningsstructuur en tarieven binnen dit marktsegment. Maar ook zaken als vergrijzing, adviesomzet en investeringen in ICT worden blootgelegd.

Gratis login voor deelnemers

NOAB- en Fiscountkantoren kunnen de benchmark ‘Kantoorcijfers 2016’ online invullen tussen 8 juni en 31 augustus 2016. Daarna wordt alle data grondig geanalyseerd en worden de uitkomsten aan alle deelnemers beschikbaar gesteld. Zij kunnen deze uitkomsten kosteloos online inzien en on-demand gegevens opvragen en analyses maken.

Analyses

Aan de hand van diverse zelf te kiezen selectiecriteria, zoals regio en soort kantoor, is helder af te lezen hoe goed het eigen kantoor zich kan meten met collega-kantoren onder vergelijkbare (en andere) omstandigheden. Het is dan ook mogelijk om meerdere analyses te maken en vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken.

Zesde jaar op rij

NOAB organiseert de benchmark onder MKB-accountants- en administratiekantoren al sinds 2011, in bijna alle jaren samen met Fiscount. Lees hier de samenvatting van de resultaten uit 2015: 'Behoud marge, omvang bepaalt focus'

Meer informatie

Kantoren die bij Fiscount of NOAB zijn aangesloten maar niet deelnemen, ontvangen in het najaar een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en conclusies.

Meer informatie over de benchmark kunt u opvragen bij:

Fiscount: Jantine de Boer, tel. 038 – 456 19 00, j.deboer@fiscount.nl.
NOAB:  tel. 073 – 614 14 19, info@noab.nl

U kunt zich ook bij hen opgeven indien u geen deelnemer bent maar wel toegang tot de resultaten wilt hebben.  

 


 
Terug