Klachtenprocedure

Laatst gewijzigd op: 09-11-2017
Klacht indienen
Heeft u een klacht over een NOAB-kantoor en komt u er samen niet uit, dan kunt u NOAB inschakelen voor bemiddeling of een uitspraak vragen aan het onafhankelijke Tuchtcollege. 
 
Een klacht kunt u per mail sturen aan info@noab.nl. Uw mail moet het volgende bevatten:
 
  • Contactgegevens klager: naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer; 
  • Contactgegevens van het NOAB-lid tegen wie de klacht is gericht; 
  • De inhoud van de klacht met vermelding van de feiten waarop de klacht steunt; 
  • Eventuele bewijsstukken.
  • Een omschrijving van hetgeen u wenst c.q. eist.
De bemiddelaar van NOAB neemt vervolgens contact met u op. In eerste instantie probeert hij de klachten in der minne te schikken of door conflictbemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kan een klacht ook direct worden voorgelegd aan het Tuchtcollege.
Terug