Ereleden en Leden van verdienste

Laatst gewijzigd op: 05-11-2015

Ereleden

Een aantal leden hebben buitengewone prestaties geleverd die voor NOAB en/of de gehele branche van betekenis zijn. Zij ontvingen het predicaat ‘Erelid’. De Ereleden zijn:

 • De heer Peter Abdala
 • De heer Loet van Dam
 • De heer Wim Keur
 • De heer Ton Meenhuis
 • De heer Jos Molthoff
 • De heer Jan Möring
 • De heer Gerard Pronk
 • Mevrouw Ingrid Rosink
 • De heer Henk Verbeeten
 • De heer Harry van der Voet
 • De heer Berry Welten

Leden van verdienste

Daarnaast heeft NOAB een aantal leden die zich tijdens hun lidmaatschap extra inzetten of hebben ingezet voor de vereniging. Zij zijn beloond met het predicaat ‘Lid van Verdienste’. De Leden van Verdienste zijn:

 • De heer Jan Brevoord († augustus 2013)
 • De heer Hans Fiolet
 • De heer Ad Groot
 • De heer Pierre Lunenburg
 • De heer Jan Ketelaar
Terug