Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 155,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Administratie- en belastingdeskundigen dienen te voldoen
aan het gestelde in de Wet ter Voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen
uit hoofde van deze wet, zoals het cliëntenonderzoek en het
melden van ongebruikelijke transacties, geven richting aan
goede en integere dienstverlening. Met de inwerkingtreding
van de 4e anti-witwasrichtlijn in juni 2017 en als gevolg daarvan
sterke wijziging van de Wwft in juli 2018, is het aantal
verplichtingen en de omvang daarvan sterk toegenomen.
 
De Wwft kent vergaande consequenties voor NOAB-kantoren met
betrekking tot o.a. het cliëntenonderzoek, risicoanalyses en de
meldplicht. Bovendien kent de Wwft een opleidingsverplichting om
kennis over de Wwft, en risico’s met betrekking tot witwassen en
financieren van terrorisme actueel te houden.
 
Onderwerpen
• uitleg van de wet en de wijzigingen
• uitleg over het begrip witwassen, terrorismefinanciering en typologieën
• uitvoering van het cliëntenonderzoek en vastlegging daarvan
• risico-inventarisatie en -profilering
• indicatoren voor ongebruikelijke transacties
• het melden van ongebruikelijke transacties
• toezicht en handhaving
 
Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen en de toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
 
Terug