Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 124,00 excl. btw 
Niet-leden: 155,00 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. Zijn
specialisatie is tucht- en sanctierecht, reputatie-vraagstukken en (anti-witwas) compliance.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Administratie- en belastingdeskundigen dienen te voldoen
aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit
hoofde van deze wet, zoals het cliëntenonderzoek en het melden
van ongebruikelijke transacties, geven richting aan goede
en integere dienstverlening. Met de inwerkingtreding van de
4e anti-witwasrichtlijn in juni 2017 en de voorziene implementatie
daarvan in de Nederlandse wet in 2018, wordt het aantal
verplichtingen en de omvang daarvan sterk gewijzigd.
 
De Wwft heeft vergaande consequenties voor NOAB-kantoren
met betrekkingtot o.a. het cliëntenonderzoek en de meldplicht.
Bovendien kent de Wwft een opleidingsverplichting om kennis over
de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren
van terrorisme actueel te houden.
 
Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek
en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen en de
toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u
handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in
de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen
en discussie.
 
Onderwerpen
• uitleg van de wet en de wijzigingen
• uitleg over het begrip witwassen en typologieën
• uitvoering van het cliëntenonderzoek en vastlegging daarvan
• risico-inventarisatie en –profilering
• indicatoren voor ongebruikelijke transacties
• het melden van ongebruikelijke transacties
• toezicht en handhaving
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
 
Terug