Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
16:00 - 19:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 135,00 ex. btw.
Niet-leden: € 168,75 ex. btw.
Bij de prijs is een kop soep een een broodje inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants, expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen. Als
administratie- en belastingdeskundige heb je met deze wet te maken. Het
maatschappelijk verkeer verwacht van NOAB-kantoren dat ze aan deze wet
meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent geworden?
Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om?

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses
en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de
verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen
en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze educatiebijeen-komst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden,
uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen van
de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk
worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de bijeen-
komst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

  • wat is witwassen nu eigenlijk?
  • hoe herken je ongebruikelijke transacties?
  • waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
  • risico-inventarisatie en -profilering
  • toezicht en handhaving
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.