Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
124,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. Zijn
specialisatie is tucht- en sanctierecht, reputatie-vraagstukken en (anti-witwas) compliance.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Administratie- en belastingdeskundigen dienen te voldoen aan
het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit hoofde
van deze wet, zoals het cliëntenonderzoek en het melden
van ongebruikelijke transacties, geven richting aan goede en
integere dienstverlening. Met de inwerkingtreding van de 4e
anti-witwasrichtlijn in juni 2017 en de implementatie daarvan
in de Nederlandse, naar verwachting begin 2018, is het aantal
verplichtingen en de omvang daarvan sterk veranderd.
 
De Wwft heeft vergaande consequenties voor NOAB kantoren
met betrekking tot o.a. het cliëntenonderzoek en de meldplicht.
Bovendien kent de Wwft een opleidingsverplichting om kennis over
de Wwft, en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren van
terrorisme actueel te houden.
 
Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek
en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen en de
toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u
handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in
de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen
en discussie. 
 
Onderwerpen
• uitleg van de wet en de wijzigingen
• uitleg over het begrip witwassen en typologieën
• uitvoering van het cliëntenonderzoek en vastlegging daarvan
• risico-inventarisatie en –profilering
• indicatoren voor ongebruikelijke transacties
• het melden van ongebruikelijke transacties
• toezicht en handhaving
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug