Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 155,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. Zijn
specialisatie is tucht- en sanctierecht,
reputatievraagstukken en
(anti-witwas) compliance.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Administratie- en belastingdeskundigen dienen te voldoen
aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit
hoofde van deze wet, zoals het cliëntenonderzoek en het melden
van ongebruikelijke transacties, geven richting aan goede
en integere dienstverlening. Met de inwerkingtreding van de
4e anti-witwasrichtlijn in juni 2017 en als gevolg daarvan sterke
wijziging van de Wwft in juli 2018, is het aantal verplichtingen
en de omvang daarvan sterk toegenomen.
 
De Wwft kent vergaande consequenties voor NOAB-kantoren met
betrekking tot o.a. het cliëntenonderzoek, risicoanalyses en de
meldplicht. Bovendien kent de Wwft een opleidingsverplichting
om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en
financieren van terrorisme actueel te houden.
Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek
en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen en de
toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving en worden u
handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in
de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen
en discussie.

Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek
en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen en de
toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u
handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in
de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen
en discussie.

 
Onderwerpen
• uitleg van de wet en de wijzigingen
• uitleg over het begrip witwassen, terrorismefinanciering en typologieën
• uitvoering van het cliëntenonderzoek en vastlegging daarvan
• risico-inventarisatie en -profilering
• indicatoren voor ongebruikelijke transacties
• het melden van ongebruikelijke transacties
• toezicht en handhaving
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug