Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:30 - 16:30
noab_pictogram_euro-01.jpg
124,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. Zijn
specialisatie is tucht- en sanctierecht, reputatie- vraagstukken en (anti-witwas) compliance.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Sinds 1 augustus 2008 bestaat de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen
uit hoofde van deze wet zijn per 2013 substantieel verruimd en in verband
met de inwerkingtreding van de 4e anti-witwasrichtlijn zullen deze in de nabije toekomst verder worden uitgebreid.
 
De Wwft heeft vergaande consequenties voor NOAB kantoren met betrekking
tot o.a. het cliëntenonderzoek en de meldplicht. Bovendien kent de Wwft een bijscholingsverplichting om kennis over de Wwft en witwastypologieën actueel te houden.
 
Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de verplichtingen
en de toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.
 
Onderwerpen
• uitleg van de wet en de wijzigingen
• uitleg over het begrip witwassen en typologieën
• bespreking van de soorten cliëntenonderzoek en de vastlegging hiervan
• hoe bepaal ik een risicoprofiel voor mijn cliënt? Hoe monitor ik dit?
• welke verplichtingen bestaan er voor het melden van ongebruikelijke transacties?
• welke indicatoren zijn er met betrekking tot het onderkennen van ongebruikelijke transacties?
• wat zijn de consequenties van wel of niet melden?
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug