Wonen en werken

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
124,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Bert Alink is zijn fiscale carrière begonnen bij de Belastingdienst en nu als fiscaal docent en adviseur
verbonden aan Extendum te
Soesterberg. Ook is hij als docent Belastingrecht verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg
University. Tevens schrijft hij
regelmatig commentaren in diverse jurisprudentie tijdschriften.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
NBA 3
Een groot aantal belastingplichtigen maakt voor zijn werkzaamheden
gebruik van een deel van de eigen woning. Dit varieert van het inrichten van
een werkkamer tot het hebben van een werkplaats. Niet zelden is dan ook nog sprake van gemengd gebruik van deze ruimtes.
 
Met name ondernemers worden dan geconfronteerd met uiteenlopende regelingen. Voor wat betreft de inkomstenbelasting begint dit met de vraag of de woning tot het privé of tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend. Bij de beantwoording van deze vraag behoort de vraag of sprake is van een zogenoemde zelfstandige
werkruimte. Ook is van belang of de belastingplichtige nog een werkruimte
elders ter beschikking heeft. Complexer worden de vragen als de belastingplichtige participeert in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma of de werkruimte onderdeel uitmaakt van een huwelijksgoederen-gemeenschap. Bijzondere aandacht verdient daarnaast de situatie waarin de
ondernemer er voor heeft gekozen zijn onderneming te drijven in de vorm van een BV.

De vragen blijven niet beperkt tot de inkomstenbelasting. Ook de vraag of
(door derden) in rekening gebrachte omzetbelasting als voordruk kan worden geclaimd dient te worden beantwoord.

 
Onderwerpen
• vermogensetikettering. Behoort de woning (geheel of gedeeltelijk) tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen?
• wanneer is sprake van een zelfstandige werkruimte?
• Hoe worden verbouwingen van de eigen woning, maar ten behoeve van de onderneming fiscaal behandeld?
• welke kosten zijn aftrekbaar (inventaris etc.)?
• hoe om te gaan met gemengde kosten (energie, telefoon, internet etc.)?
• aftrekbeperkingen
• invloed huwelijksvermogensrecht
• deelname in samenwerkingsverband
• verschil tussen een IB-ondernemer en een VPB ondernemer (DGA)
• terbeschikkingstellingsregeling
• hoe en wanneer wijziging voorleggen aan de belastingdienst?
• wel of geen ondernemingsvermogen voor omzetbelasting?
• wel of geen aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting?
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug