Wonen en werken

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 ex. btw.
Niet-leden: € 155,00 ex. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Bert Alink is zijn fiscale carrière begonnen bij de Belastingdienst en
nu als fiscaal docent en adviseur verbonden aan Extendum te Soesterberg. Ook is hij als docent
Belastingrecht verbonden aan
het Fiscaal Instituut van Tilburg University.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
NBA 3
Een groot aantal belastingplichtigen maakt voor zijn of haar
werkzaamheden gebruik van een deel van de eigen woning. Dit
varieert van het inrichten van een werkkamer tot het hebben
van een werkplaats. Niet zelden is dan ook nog sprake van
gemengd gebruik van deze ruimtes.
 
Met name ondernemers worden dan geconfronteerd met uiteenlopende
regelingen. Voor wat betreft de inkomstenbelasting begint
dit met de vraag of de woning tot het privé of tot het ondernemingsvermogen
moet worden gerekend. Bij de beantwoording van deze vraag behoort de vraag of sprake is van een zogenoemde zelfstandige werkruimte. Ook is van belang of de belastingplichtige nog een werkruimte elders ter beschikking heeft. Complexer worden de vragen als de belastingplichtige participeert in een samenwerkingsverband,
zoals een maatschap of vennootschap onder firma of wanneer de werkruimte
onderdeel uitmaakt van een huwelijksgoederengemeenschap.
Bijzondere aandacht verdient daarnaast de situatie waarin de ondernemer er voor
heeft gekozen zijn onderneming te drijven in de vorm van een BV. De vragen blijven niet beperkt tot de inkomstenbelasting. Ook de vraag of (door derden) in rekening
gebrachte omzetbelasting als voordruk kan worden geclaimd, dient te
worden beantwoord.
 
Onderwerpen
• vermogensetikettering (IB en OB). Behoort de woning (geheel of gedeeltelijk) tot het privévermogen of tot het ondernemings-vermogen?
• wanneer is sprake van een zelfstandige werkruimte?
• hoe worden verbouwingen van de eigen woning ten behoeve van de onderneming fiscaal behandeld?
• welke kosten zijn aftrekbaar (inventaris etc.)?
• hoe om te gaan met gemengde kosten (energie, telefoon, internet etc.)?
• invloed huwelijksvermogensrecht
• terbeschikkingstellingsregeling
 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug