Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (ONLINE)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 17 mei 2021
Sessie 2: 19 mei 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00 uur 
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 ex. btw
Niet-leden: € 131,25 ex. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Mr. Pascal Willems is advocaat/eigenaar bij WVO Advocaten. In zijn praktijk adviseert hij ondernemingen en instellingen op diverse voorkomende rechtsgebieden, waaronder op het gebied van de inrichting van het bestuur en staat hij hen bij in voorkomende rechtzaken.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal
NIRPA: 60 kennis            
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Adviseer je weleens aan besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties?
Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de wijzigingen die de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) per 1 juli 2021 in werking zullen treden.

De Wbtr beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, 
onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren. Zo worden een
aantal wetsartikelen die nu alleen van toepassing is op de bv en de nv, ook van
toepassing op deze rechtspersonen. Verder bevat de Wbtr nieuwe regels met
betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij een
onbehoorlijke taakvervulling.

Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en commissarissen van
verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen en
het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd
en op onderdelen aangescherpt. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor
bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.

Indien je weleens bestuurders en toezichthouders van deze ondernemingsvormen
adviseert, kan je vragen krijgen over de gevolgen van de Wbtr. Je doet er dus
verstandig aan om je goed voor te bereiden. 

In deze webinars word je op praktische wijze bijgepraat over de veranderingen aan
de hand van voorbeelden en casussen uit de praktijk. En natuurlijk kun je ook je eigen vragen en casussen inbrengen.

Onderwerpen

  • Achtergronden en doelstelling van de wetswijziging
  • Statutaire inrichting van een organisatie
  • Wanneer is sprake van een toezichthoudend orgaan?
  • Bevoegdheden toezichthouders
  • Tegenstrijdig belangregeling
  • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
  • Uitbreiding ontslagvoorziening bestuurders en toezichthouders

 

 

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.