Waardebepaling van ondernemingen in het mkb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij
Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
Er bestaat binnen de advisering aan ondernemers steeds meer
behoefte aan inzicht in de waarde van de onderneming. Het
kennen van de waarde van een onderneming is onder meer
van belang bij een voorgenomen aankoop of verkoop. Ook bij
het uittreden van aandeelhouders en firmanten en zeker in
conflictsituaties is een juiste waardering van essentieel belang!

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de
Discounted Cash Flow (DCF)-methode hanteren. Een interessant
aspect van het waarderingsproces is de mogelijkheid om met uw cliënt
in gesprek te gaan met alle (commerciële) mogelijkheden voor u van
dien. Uw rol van adviseur kunt u ten volle benutten! In deze interactieve
bijeenkomst worden interessante wetenswaardigheden met
betrekking tot het proces van de waardering van een onderneming
(BV en eenmanszaak/vof) met u doorgenomen en uitgebreid toegelicht.
De educatiebijeenkomst is erop gericht om u vooral praktische
handvatten te geven waarmee u aan de slag kunt!

Onderwerpen
• de voor- en nadelen van diverse waarderingsmethoden
• uitgebreide behandeling van de verbeterde rentabiliteitswaarde
methode
• uitgebreide behandeling van de Discounted Cash Flow (DCF)
methode
• verschil in de waardering van aandelen en van activa/passiva
• specifieke aandachtspunten bij het waarderen in conflictsituaties
• rapportage inzake het waarderen in conflictsituaties

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug