Waardebepaling van ondernemingen in het mkb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw.
Niet-leden: € 250,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB : 5 niet-fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Er bestaat binnen de advisering aan ondernemers steeds meer behoefte
aan inzicht in de waarde van de onderneming. Het kennen van de waarde
van een onderneming is onder meer van belang bij een voorgenomen
aankoop of verkoop. Ook bij het uittreden van aandeelhouders en firmanten
en zeker in conflictsituaties is een juiste waardering van essentieel belang!

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de Discounted Cash
Flow (DCF)-methode hanteren. Een interessant aspect van het waarderingsproces
is de mogelijkheid om met je klant in gesprek te gaan met alle (commerciële)
mogelijkheden voor jou van dien. Je rol van adviseur kun je ten volle benutten! In
deze interactieve bijeenkomst worden interessante wetenswaardigheden met
betrekking tot het proces van de waardering van een onderneming (bv en
eenmanszaak/vof) met je doorgenomen en uitgebreid toegelicht.

Ook de Coronacrisis heeft effecten op de bedrijven en dus ook je klanten en je
kantoor. In de onderhavige cursus zal, binnen het thema van de cursus, aandacht
besteed worden aan het effect van de coronacrisis. Waarbij de mogelijkheden voor
jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.

De bijeenkomst is erop gericht om je vooral praktische handvatten te geven
waarmee je aan de slag kunt!

Onderwerpen

  • de voor- en nadelen van diverse waarderingsmethoden
  • uitgebreide behandeling van de verbeterde rentabiliteitswaarde methode
  • uitgebreide behandeling van de Discounted Cash Flow (DCF) methode
  • verschil in de waardering van aandelen en van activa/passiva
  • specifieke aandachtspunten bij het waarderen in conflictsituaties
  • rapportage inzake het waarderen in conflictsituaties

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.