Waardebepaling van ondernemingen in het mkb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 210,00 ex. btw.
Niet-leden: € 262,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum. Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van mkb-kantoren en -bedrijven op het gebied van koop en verkoop van de onderneming, overdracht binnen de familie en waardebepalingen onder meer bij overdracht onderneming, echtscheidingen en conflictsituaties.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB : 5 niet-fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Er bestaat binnen de advisering aan ondernemers steeds meer behoefte aan
inzicht in de waarde van de onderneming. Het kennen van de waarde van
een onderneming is onder meer van belang bij een voorgenomen aankoop of
verkoop. Ook bij het uittreden van aandeelhouders en firmanten en zeker in
conflictsituaties is een juiste waardering van essentieel belang!

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de Discounted Cash
Flow (DCF)-methode hanteren. Ook de Belastingdienst richt zich bij
waarderingsvraagstukken meer en meer op de DCF-methode. Een interessant
aspect van het waarderingsproces is de mogelijkheid om met je cliënt in gesprek
te gaan met alle (commerciële) mogelijkheden voor je van dien. Je rol van adviseur
kun je ten volle benutten! In deze interactieve bijeenkomst worden interessante
wetenswaardigheden met betrekking tot het proces van de waardering van een
onderneming (bv en eenmanszaak/vof) met je doorgenomen en uitgebreid
toegelicht.

Ook de coronacrisis heeft effecten op de bedrijven en dus ook je klanten en je
kantoor. In de onderhavige cursus zal, binnen het thema van de cursus, aandacht
besteed worden aan het effect van de coronacrisis waarbij de mogelijkheden voor
jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.

De bijeenkomst is erop gericht om je vooral praktische handvatten te geven
waarmee je aan de slag kunt!

Onderwerpen

  • de voor- en nadelen van diverse waarderingsmethoden
  • uitgebreide behandeling van de Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
  • uitgebreide behandeling van de Discounted Cash Flow (DCF) methode
  • verschil in de waardering van aandelen en van activa/passiva
  • specifieke aandachtspunten bij het waarderen in conflictsituaties
  • rapportage inzake het waarderen in conflictsituaties

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.