Vermogens- en inkomensoverheveling

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Frits van der Kamp CT is
onafhankelijk fiscaal juridisch
adviseur familievermogensrecht
met een eigen praktijk. Frits is
als docent verbonden aan diverse postacademische- en beroepsopleidingsinstituten.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Fiscale en juridische aspecten in samenhang belicht!
Bij de optimalisering van het vermogen en het inkomen
speelt de planning zich over een langere periode af. Diverse
gebeurtenissen kunnen en zullen zich tijdens deze levensloop
voltrekken. Te denken valt aan een partner, een samenleving,
een huwelijk, de geboorte van een kind, een scheiding, een
nieuwe woning of verbouwing, een schenking of overlijden van
één van de ouders (testament..), een (vroeg?) overlijden van een
partner, een zeer lang leven… kortom, een grote diversiteit die
bij een planning relevant kan zijn.

De verschillende vermogensbestanddelen, inkomenscomponenten
en toekomstvoorzieningen zullen deze dag in onderlinge samenhang
worden besproken. De actualiteit wordt daarbij zeker betrokken. De
laatste kans op pensioen uitfasering, maar ook overige toekomstvoorzieningen
in eigen beheer, het ‘dure sparen in box 3’, de samenhang
met toeslagen en box 3 inkomen, de gevolgen van het aangaan of
verbreken van een huwelijk maar ook van het aangaan of wijzigen van
huwelijkse voorwaarden alsmede vermogensrechtelijke bescherming
en optimalisering, vermogensoverheveling en een keur aan vrijstellingen
met de nodige haken en ogen. Dit alles toegelicht aan de
hand van wetgeving, beleid, jurisprudentie en korte casuïstiek!

Onderwerpen
• vormgeving van vermogen (huwelijk, samenlevingsovereenkomst, erfrecht en testament)
• planning van inkomen en vermogen (toekomstvoorzieningen en onderneming)
• de eigen woning en schenking, huwen, scheiden en overlijden
• schenk- en erfvrijstelingen in de Successiewet benutten
• de bedrijfsopvolgingsregeling
• fiscaal-juridische aandachtspunten en mogelijkheden met betrekking tot vergoedingsrechten
• fiscaal partnerschap als fiscale optimalisering

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug