Verkorte opleiding MKB Kredietcoach

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Soesterberg
Sessie 1: wo 4 oktober
Sessie 2: wo 1 november
Sessie 3: wo 8 november
Sessie 4: wo 15 november
Sessie 5: wo 22 november
Sessie 6: wo 29 november
Sessie 7: wo 6 december
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 18:30
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 1.890,00 excl. btw.
Bij de prijs warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Age Douma, voormalig directeur bij Rabobank en directeur van MKB-Kredietcoach.
Jan Wietsma, initiatiefnemer
Kredietpaspoort en MKB-kredietcoach, kennispartner Full Finance.
Karin Kleingeld, initiatiefnemer
De Ondernemende Commissaris, marketeer.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8
RB 24 niet-fiscaal
Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben grote moeite met
het krijgen van een financiering. De ondernemer heeft vaak onvoldoende
kennis van het financieringsproces voor een succesvolle kredietaanvraag, banken hebben te maken met steeds striktere regels voor kredietverstrekking.
 
Tegelijkertijd doen zich nieuwe ontwikkelingen voor: van alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, tot het kredietpaspoort waarmee ondernemers
beter beslagen ten ijs komen bij een financieringsaanvraag, wat de kans op succes vergroot.
 
Onderwerpen
In deze verkorte opleiding “MKB Kredietcoach” ligt de focus op de Tent en de Cent.
Dit programma maakt deel uit van de opleiding tot MKB-kredietcoach. Na afronding
van deze verkorte opleiding “MKB Kredietcoach” krijgt u vrijstelling voor deze onderdelen in de opleiding tot MKB-kredietcoach. Een financieringscasus uit de dagelijkse praktijk van het NOAB-kantoor vormt de rode draad.
De opleiding bestaat uit 7 dagdelen, aan bod komt:
• Dag 1: Het kredietpaspoort en inleiding financieringscasus
• Dag 2: Het kredietbeoordelingsproces bij de bank
• Dag 3: Financiële analyse in relatie tot een financieringsaanvraag
• Dag 4 en 5: Marketinganalyse in relatie tot een financieringsaanvraag
• Dag 6 en 7: Nieuwe ontwikkelingen in het financieringslandschap
 
Aantal deelnemers
De opleiding zal bij een minimum van 9 inschrijvingen doorgang vinden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 
Opzet opleiding MKB-kredietcoach
De opleiding MKB-kredietcoach bestaat uit de verkorte opleiding en de vervolgopleiding. De vervolgopleiding wordt in 2018 aangeboden en bestaat uit 10 dagdelen. U kunt er voor kiezen om alleen de verkorte opleiding te volgen en om het totale curriculum te volgen. Indien u de totale opleiding met goed gevolg afsluit, kunt u licentiehouder worden van MKB-kredietcoach en u inschrijven in het MKB-kredietcoach register.
 
Inschrijven
Klik op een datum om in te schrijven. Let op: Deze cursus is exclusief voor NOAB-leden.
 
Terug