Verdieping aangifte vpb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Pieter Smolders is vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en geeft les bij diverse opleiders.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB:5
RB: 5 fiscaal
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De aangifte vennootschapsbelasting is een jaarlijks terugkerend fenomeen.
De inhoud van het aangiftebiljet is voor een mkb-onderneming hetzelfde als
voor een grote multinational. En dat betekent dat veel vragen in de aangifte
op je cliënt niet van toepassing zijn. Toch zijn er wel degelijk regelingen die
voor het grootbedrijf zijn geschreven, maar waar de mkb-onderneming ook
mee te maken heeft. Hoe vullen we de aangifte dan in en wat betekenen al
deze vragen eigenlijk?

In de aangifte vpb is hele lijst van vragen opgenomen die met ja of nee beantwoord moeten worden. De meeste adviseurs slaan deze vragen over en weten vaak niet
wat de achtergrond en werking van een bepaald regeling is. Veel van deze vragen
zijn met name van belang voor het grootbedrijf, maar bepaalde vragen hebben ook
voor het mkb wel degelijk relevantie. In deze cursus wordt op praktische wijze
stilgestaan bij het opstellen van de vpb-aangifte. Daarbij wordt onder meer aandacht
besteed aan het doen van een aangifte nadat een herstructurering heeft plaatsgevonden, aan de specifieke aandachtspunten die bij de fiscale eenheid naar
voren komen en aan de vraag of een bepaalde rentelast nu wel of niet aftrekbaar is.
Ook het belang van dossiervorming (leningsovereenkomsten, transacties met
verbonden partijen) komt daarbij aan de orde.

Onderwerpen

  • wat zijn de fiscale aandachtspunten bij diverse activa, zoals gebouwen, deelnemingen en  effecten?
  • wat zijn de fiscale aandachtspunten bij diverse passiva, zoals fiscale reserves en voorzieningen?
  • wat zijn de fiscale aandachtspunten bij de winstbepaling? Denk hierbij aan afwaarderingen, kwijtscheldingen en aftrekbeperkingen. 
  • welke aandachtspunten spelen bij de fiscale eenheid?
 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.