Van salarisadministrateur naar beloningsadviseur (basis)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
Dag 1: 21 september 2021                Dag 2: 15 oktober 2021
14:00 - 20:00 uur (beide dagen)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 440,00 excl. btw
Niet-leden: € 550,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Alex Schrijver is register payroll consultant.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8
RB: 10 niet-fiscaal
NIRPA: 143 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

In deze tijd van verregaande automatisering is het verzorgen van de
salarisadministratie nagenoeg geen uitdaging meer. Vul de door de software
benodigde gegevens in op de juiste velden en het salarisprogramma doet de
rest. De prijs voor het bij de klant in rekening brengen van een loonstrook is
meer afhankelijk van de kosten van de software als de kosten van de
salarisadministrateur. Het onderscheidend vermogen naar de klant toe
maak je doorgaans niet middels de loonstroken.

De uitdaging voor een salarisadministrateur zit hem daarom al lang niet meer in
het verzorgen van de periodieke salarisverwerking, maar in het optreden als
sparringpartner en het kunnen geven van adviezen. Daarin proactief acteren en
niet reactief. Bij de klanten de juiste snaar weten te raken. Overlappend vanuit je
eigen vakgebied mee kunnen denken met bijvoorbeeld de afdelingen HRM en
Finance. Oftewel specialist zijn op je vakgebied met generalistische trekken.p
Meerwaarde creëren voor de klant en je werkgever. En als een klant deze
meerwaarde ervaart, is deze ook bereid om daarvoor een hogere prijs te betalen.

Tijdens deze cursus brengen we je in twee dagen bij hoe je in de praktijk een
geslaagde proactieve beloningsadviseur kunt zijn. Hoe je middels het toepassen
van wet- en regelgeving de juiste adviezen kunt geven. Hoe je een prettige en
deskundige sparringpartner bent voor je collega’s en klanten. Interactie wordt op
prijs gesteld en de theorie wordt ondersteunt met voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen

 • klantkennis opdoen middels loonstroken en overige salarisoutput
 • kennisnemen en kunnen beoordelen van de geldende arbeidsvoorwaarden: cao, personeelsreglement, wettelijke bepalingen
 • kennisnemen van de verschillende soorten recht en de rangorde daarin
 • controleren en adviseren vanuit deze opgedane kennis
 • grensoverschrijdend mee kunnen adviseren vanuit je eigen vakgebied: verbinding met finance, verbinding met HRM, verbinding met de inkomstenbelasting
 • aandachtspunten vanuit de: wet arbeidsmarkt in balans, wet arbeid en zorg, werkkostenregeling
 • het advies overbrengen bij de klant

Vervolgtraining
In de training “Van salarisadministrateur naar beloningsadviseur (verdieping)” wordt dieper ingegaan op de complexe wetgeving betreffende loonbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht. De beloningsadviseur krijgt handvatten uitgereikt hoe wetgeving te toetsen en advies op te bouwen vanuit de wet- en regelgeving.

Boeken (circa € 80,-):

 • kleine gids sociale zekerheid
 • kleine gids arbeidsrecht
 • arbeidswetgeving
 • handboek loonheffingen (digitaal)
 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.