Vaktechnisch overleg Fiscaal

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:30 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
94,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Heleen Elbert is fiscaal-jurist en werkzaam als zelfstandig ondernemer bij ELBERT Fiscaal.
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk.
mr. Friso van de Weerdt is
fiscaal jurist en partner bij Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 2
Tijdens dit vaktechnisch overleg, dat onder leiding staat van vaktechnische specialisten, vindt bespreking van de ingebrachte vragen en casussen plaats
en worden de actuele ontwikkelingen op het fiscale vakgebied doorgenomen.
 
Dit alles met een link naar de vaktechniek. Verder kenmerkt het vaktechnisch
overleg zich door een hoge mate van interactie, onderlinge uitwisseling van
ervaringen, praktische toepasbaarheid maar ook een informele en ongedwongen
sfeer.
 
Het vaktechnisch overleg wordt inhoudelijk in hoge mate bepaald wordt door de deelnemers. In feite kan alles dat verband houdt met de fiscaliteit aan bod komen.
De docenten geven er de voorkeur aan als de deelnemers op voorhand een beknopte casus inzenden, hiervoor ontvangt u tijdig een verzoek van het NOAB secretariaat.
Bij de behandeling daarvan worden relevante uitstapjes gemaakt naar praktijksituaties die ter plekke worden aangedragen. Op deze wijze leert u op een interactieve manier hoe uw collega’s en de docenten met dergelijke problematiek omgaan.
 
Onderwerpen
In het verleden zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals:
• de impact van bepaalde wetswijzigingen, aanstaande wetswijzigingen en actualiteiten
• de belastbaarheid of onbelastbaarheid van een bepaalde transactie
• het pensioen in eigen beheer in combinatie met hoge rekening courantposities
• de ontwikkelingen rondom leningen, borgstellingen en afwaarderingen
• de valkuilen bij de verhoogde schenkingsvrijstelling
• het aanpassen en verbeteren van een ondernemingsstructuur
• hypes, zoals massaal bezwaarprocedures of btw-vrijstellingen
 
In brede zin kan praktijkcasuïstiek in btw, IB, Vpb, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting en internationaal belastingrecht aan de orde komen.
 

Inschrijven
Klik op een datum om in te schrijven. Let op: Deze cursus is exclusief voor NOAB-leden.
 

Terug