Vaktechnisch overleg btw

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:30 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
94,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Frank Resseler is partner bij Van Driel Fruijtier BTW-specialisten.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 2
Tijdens dit vaktechnisch overleg wordt een specifiek btw-thema
behandeld of een actualiteit toegelicht. Naast een theoretisch
gedeelte, waarin de achtergrond van en de ontwikkelingen
(zoals recente jurisprudentie) rondom een of meerdere thema’s
geschetst worden, bestaat de bijeenkomst uit een casuïstisch
gedeelte.
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden die u zelf kunt inbrengen, zal de materie
nader worden uitgelegd zodat u de kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De ervaring
leert inmiddels dat door de interactie en het gezamenlijk behandelen van de casus
veel inzicht wordt opgedaan, welke direct in de (advies)praktijk kan worden toegepast.
 
Onderwerpen
De onderwerpen zullen worden bepaald aan de hand van de actualiteit
en aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. Daarnaast krijgen deelnemers ruimschoots gelegenheid tot het inbrengen van casus en het stellen van vragen. In eerdere bijeenkomsten is bijvoorbeeld gesproken over de btw-heffing bij onroerend goed, E-commerce, de margeregeling en de reisbureauregeling. Theoretische kennis wordt direct omgezet in tips voor de praktijk en deelnemers zijn op een interactieve manier bezig met de btw-materie.
 
Inschrijven
Klik op een datum om in te schrijven. Let op: Deze cursus is exclusief voor NOAB-leden.
 
Terug