Uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw 
Niet-leden: 237,50 excl. btw 
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs te
Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het uitfaseren van het
Pensioen in Eigen Beheer zoals dat in 2017 mogelijk is geworden.
Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om het Pensioen in Eigen Beheer
fiscaal aantrekkelijk af te kopen. Het alternatief voor afkoop is
het aanhouden van een eenvoudige oudedagsvoorziening in eigen
beheer (de oudedagsverplichting), waarbij verdere opbouw niet meer
wordt toegestaan. Van deze mogelijkheden kan alleen nog dit jaar en
volgend jaar gebruik gemaakt worden, maar de afkoopvariant is in
2019 minder aantrekkelijk dan in 2018. De DGA zal een keuze moeten
maken. Maar wat zijn de gevolgen van die keuze? En kan hij/zij die
keuze alleen maken, of kan de (ex) partner dwars gaan liggen?
 
Onderwerpen
De volgende onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden aan de orde komen:
• waarom afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer? Hoe
cliënten te informeren over het verschil tussen fiscale en
commerciële waarde en de dividendklem
• hoe dient het uitfaseren aangepakt te worden? Hierbij speciale aandacht voor depositie van de (ex) partner en uw verantwoordelijkheden (zorgplicht)
• welke voor- en nadelen kleven er aan de ODV en hoe kan hierop geanticipeerd worden?
• aandacht voor situaties waarin het pensioen al tot uitkering is gekomen, waarin sprake is van onderdekking en situaties waarin de pensioengerechtigde geen aandeelhouder meer is van de pensioen-BV of wanneer de er meerdere aandeelhouders zijn
• wat is gunstiger, afkoop of de oudedagsverplichting? Welke factoren spelen daarbij een rol? Er wordt een rekenmodel ter beschikking gesteld, tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over het gebruik en de beperkingen van deze adviestool
• wat zijn de ervaringen met het uitfaseren tot nu toe? Tegen welke problemen lopen wij aan en welke oplossingen zijn mogelijk?
• welke mogelijkheden blijven er voor de DGA nog over om te voorzien in inkomen na pensionering
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug