Uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs te
Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het uitfaseren
van het pensioen in eigen beheer zoals dat met ingang van 1 april 2017
mogelijk is geworden.
 
Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd op welke
wijze het pensioen afgestempeld en vervolgens fiscaal aantrekkelijk
afgekocht kan worden. Het alternatief voor afkoop is het aanhouden
van een eenvoudige oudedagsvoorziening in eigen beheer (de
oudedagsverplichting), waarbij verdere opbouw niet meer wordt
toegestaan. De DGA zal een keuze moeten maken. Maar wat zijn de
gevolgen van die keuze? En kan hij/zij die keuze alleen maken, of
kan de (ex) partner dwars gaan liggen?
 
Onderwerpen
De volgende onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden aan de orde komen:
• waarom afschaffing van het pensioen in eigen beheer? Hoe cliënten te informeren over
het verschil tussen fiscale en commerciële waarde en de dividendklem.
• hoe dient de afstempeling naar fiscale waarde aangepakt te worden. Hierbij speciale aandacht voor de positie van de (ex) partner en uw verantwoordelijkheden (zorgplicht).
• tevens aandacht voor situaties waarin het pensioen al tot uitkering is gekomen, situaties waarin sprake is van onderdekking en situaties waarin de pensioengerechtigde geen aandeelhouder meer is van de pensioen-BV of wanneer de er meerdere aandeelhouders zijn.
• wat is gunstiger, afkoop of de oudedagsverplichting? Welke factoren spelen daarbij een rol? Er wordt een rekenmodel ter
beschikking gesteld, tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over het gebruik en de beperkingen van deze adviestool.
• welke acties zijn er nodig in 2017 en welke acties kunnen ook later in de overgangsperiode genomen worden?
 
Cursusmateriaal
 
  • Het is van essentieel belang dat u voorafgaand aan deze cursus de PEB-praktijknotities, PEB-klantbrief en PEB-rekentool doorneemt. U vindt deze bij de Praktijknotities (inloggen verplicht). 
  • Deelnemers krijgen automatisch toegang tot het cursusmateriaal, twee dagen voor aanvang van de cursus.
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven.
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug