Toekomstgericht rapporteren en adviseren (ONLINE)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 21 juni 2021
Sessie 2: 24 juni 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij
Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Ondernemers zijn dagelijks drukdoende met het nemen van beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een ondernemer enkel neemt als hij de
gevolgen daarvan kan overzien. Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening, tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers
willen periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.

In de praktijk  blijkt dat zelfs winstgevende bedrijven door het gebrek aan inzicht
in de liquiditeitspositie failliet kunnen gegaan. Voor een adequate sturing van ondernemingen zijn (liquiditeits)prognoses van essentieel belang. Naast
periodieke toekomstgerichte informatie en prognoses dient de ondernemer voor
het nemen van zijn beslissingen inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te maken is
de SWOT-analyse.

In deze educatiebijeenkomst worden de mogelijkheden van toekomstgericht rapporteren en adviseren besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar door
middel van een aantal praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden kunnen ook
door jezelf ingebracht worden.

Ook zal aandacht besteed worden aan de communicatie met je cliënt over de verschillende onderwerpen.

Tevens zal in deze cursus de coronacrisis onder de aandacht worden gebracht. De coronacrisis heeft effecten op de bedrijven en dus ook op je klanten en je kantoor. In deze onderhavige cursus zal, binnen het thema van de cursus, aandacht besteed worden aan het effect van de coronacrisis. Waarbij de mogelijkheden voor jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.

Onderwerpen

  • wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
  • wat is het belang van (liquiditeits)prognoses? Hoe rapporteren?
  • wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
  • hoe ziet het ondernemingsmodel van mijn klant er uit?

advisering gericht op het (op termijn) verkopen van de onderneming

 
Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.