Toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur corporate finance bij
Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 vaardigheden
Ondernemers zijn dagelijks druk doende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst
van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een
ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan overzien.
Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening,
tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers willen
periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.

 
In de afgelopen jaren blijken winstgevende bedrijven door het gebrek
aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet te zijn gegaan. Voor een
adequate sturing van ondernemingen zijn liquiditeitsprognoses van
essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie en
liquiditeitsprognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn
beslissingen inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen
en bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te
maken is de SWOT-analyse. In deze educatiebijeenkomst worden de
mogelijkheden van toekomstgericht rapporteren en adviseren met u
besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van een
aantal praktijk cases die de deelnemers zelf uitwerken worden onderstaande
onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• wat is klant specifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
• wat is het belang van liquiditeitsprognoses? Hoe rapporteren?
• wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
• inzicht in privé bestedingen van de ondernemer en de (fiscale) gevolgen als deze betaald worden door de onderneming
(onttrekkingen bij eenmanszaak/VoF, opnamen in rekening courant bij rechtspersoon)
• toekomstgericht sturen op de fiscale positie van zowel privé als onderneming/ rechtspersoon
• attentiepunten voor toekomstgericht fiscaal adviseren. Verder zal in deze educatiebijeenkomst aandacht worden besteed aan communicatieve – en adviesvaardigheden
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug