Toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur corporate finance bij Extendum. Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van MKB-kantoren en -bedrijven op het gebied van koop en verkoop van de onderneming, overdracht binnen de familie en waardebepalingen onder meer bij overdracht onderneming, echtscheidingen en conflictsituaties. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 vaardigheden
Ondernemers zijn dagelijks druk doende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de
toekomst van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die
een ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan
overzien. Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening,
tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers
willen periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.
 
In de afgelopen jaren blijken winstgevende bedrijven door het gebrek
aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet te zijn gegaan. Voor een
adequate sturing van ondernemingen zijn liquiditeitsprognoses van
essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie en
liquiditeitsprognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn
beslissingen inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen
en bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te
maken is de SWOT-analyse.
 
In deze educatiebijeenkomst worden de mogelijkheden van toekomstgericht
rapporteren en adviseren met u besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar
oor middel van een aantal praktijk cases die de deelnemers zelf uitwerken worden onderstaande onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
• wat is het belang van liquiditeitsprognoses? Hoe rapporteren?
• wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
• inzicht in privé bestedingen van de ondernemer en de (fiscale) gevolgen als deze betaald worden door de onderneming (onttrekkingen bij eenmanszaak/VoF, opnamen in rekening courant bij rechtspersoon)
• toekomstgericht sturen op de fiscale positie van zowel privé als onderneming/ rechtspersoon
• attentiepunten voor toekomstgericht fiscaal adviseren. Verder zal in deze educatiebijeenkomst aandacht worden besteed aan communicatieve– en adviesvaardigheden.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug