Toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw 
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij
Extendum. Hij is gespecialiseerd
in het ondersteunen en adviseren van MKB-bedrijven op financieel en economisch gebied.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 vaardigheden
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Ondernemers zijn dagelijks druk doende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de
toekomst van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die
een ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan
overzien. Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening,
tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers
willen periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.

 
In de afgelopen jaren blijken winstgevende bedrijven door het gebrek
aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet te zijn gegaan. Voor een
adequate sturing van ondernemingen zijn liquiditeitsprognoses van
essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie en
liquiditeitsprognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn
beslissingen inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen
en bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te
maken is de SWOT-analyse. In deze educatiebijeenkomst worden de
mogelijkheden van toekomstgericht rapporteren en adviseren met
u besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van
een aantal praktijk cases, die de deelnemers zelf uitwerken, worden
onderstaande onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
• wat is het belang van liquiditeitsprognoses? Hoe rapporteren?
• wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
• verdienmodel
• toekomstgericht sturen op de fiscale positie van zowel privé als onderneming/rechtspersoon
• attentiepunten voor toekomstgericht fiscaal adviseren. Verder zal in deze educatiebijeenkomst aandacht worden besteed aan
communicatieve– en adviesvaardigheden
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug