Toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB: 5 niet-fiscaal
NIRPA: 48 vaardigheden

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Ondernemers zijn dagelijks druk doende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst
van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een ondernemer
enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan overzien. Rapporteren
over het verleden (zoals de jaarrekening, tussentijdse cijfers) is niet
meer afdoende; ondernemers willen periodieke toekomstgerichte
klantspecifieke informatie.

In de praktijk  blijkt dat zelfs winstgevende bedrijven door het gebrek aan
inzicht in de liquiditeitspositie failliet kunnen gegaan. Voor een adequate
sturing van ondernemingen zijn (liquiditeits)prognoses van essentieel belang.
Naast periodieke toekomstgerichte informatie en prognoses dient de
ondernemer voor het nemen van zijn beslissingen inzicht te hebben in de
sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Een bedrijfskundig model
om dit inzichtelijk te maken is de SWOT-analyse.

In deze educatiebijeenkomst worden de mogelijkheden van
toekomstgericht rapporteren en adviseren besproken. Niet alleen vanuit de
theorie, maar door middel van een aantal praktijkvoorbeelden. Deze praktijk-
voorbeelden kunnen ook door jezelf ingebracht worden. Ook zal aandacht
besteed worden aan de communicatie met je cliënt over de verschillende onderwerpen.

Tevens zal in deze cursus de coronacrisis onder de aandacht worden gebracht. De coronacrisis heeft effecten op de bedrijven en dus ook op je klanten en je kantoor. In deze onderhavige cursus zal, binnen het thema van de cursus, aandacht besteed worden aan het effect van de coronacrisis. Waarbij de mogelijkheden voor jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.

Onderwerpen

  • Wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
  • Wat is het belang van (liquiditeits)prognoses? Hoe rapporteren?
  • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
  • Hoe ziet het ondernemingsmodel van mijn klant er uit?
  • advisering gericht op het (op termijn) verkopen van de onderneming

LET OP: deze educatiebijeenkomst gaat niet over sociale vaardigheden (softskills), ICT (tools) of het ‘verkopen’ van adviesdiensten.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.