Toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij
Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 vaardigheden
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Ondernemers zijn dagelijks druk doende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst
van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een
ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan overzien.
Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening,
tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers willen
periodieke toekomstgerichte, klantspecifieke informatie.

 

In de praktijk blijkt dat zelfs winstgevende bedrijven door het gebrek
aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet kunnen gaan. Voor een
adequate sturing van ondernemingen zijn (liquiditeits)prognoses van
essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie en
prognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn beslissingen
inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.
Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te maken is de
SWOT-analyse.

In deze educatiebijeenkomst worden de mogelijkheden van toekomstgericht
rapporteren en adviseren met u besproken. Niet alleen vanuit
de theorie, maar door middel van een aantal praktijkvoorbeelden.
Deze praktijkvoorbeelden kunnen ook door de deelnemers zelf
ingebracht worden.

LET OP: deze educatiebijeenkomst gaat niet over sociale vaardigheden (softskills), ICT (tools) of het ‘verkopen’ van adviesdiensten.

 

Onderwerpen
• wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
• wat is het belang van (liquiditeits)prognoses? Hoe rapporteren?
• wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
• hoe ziet het ondernemingsmodel van mijn klant er uit?
• advisering gericht op het (op termijn) verkopen van de onderneming
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug