Structuuroptimalisatie bij Bv's

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
11:30 - 17:00 uur 
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
Bij de prijs is een luxe lunch inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot is vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en geeft les bij diverse opleiders.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Deze educatiebijeenkomst is een stoomcursus voor structuur-
optimalisatie en herstructureren. De wijze waarop een bv-structuur in
het mkb optimaal vormgegeven en gewijzigd kan worden staat centraal
tijdens deze educatiebijeenkomst. De diverse fiscale faciliteiten voor
herstructurering zullen op een praktijkgerichte manier behandeld
worden, waarbij er met name aandacht wordt besteed aan de voordelen
van iedere regeling en de valkuilen. Niet alleen de fiscale voordelen en
valkuilen, maar ook de praktische gevolgen voor de ondernemer. Er zijn
vaak meerdere mogelijkheden om tot een bepaalde juridische structuur
te komen, maar welke mogelijkheid verdient nu de voorkeur en waarom?

Je krijgt een overzicht van de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en
beleid op het gebied van de fiscale regels inzake de herstructurerings-
mogelijkheden in het mkb. Onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand
van praktijkvoorbeelden aan de orde komen. Ook zal aandacht besteed
worden aan de invloed van een bepaalde herstructurering op de balans aan
de hand van casuïstiek.

Onderwerpen

  • wanneer en waarom kiest men voor een holdingstructuur? Wat zijn de voor- en nadelen?
  • welke belastingen zijn er van invloed op die keuze?
  • wat is de doorlooptijd voor het aanpassen van de structuur? Op welk moment moet er uiterlijk ingegrepen worden?
  • wanneer bestaat er recht op terugwerkende kracht?
  • hoe bepaal je welke herstructureringsfaciliteit het beste toegepast kan worden?
  • er zal uitgebreid ingegaan worden op de diverse herstructureringsfaciliteiten, zoals de aandelenfusie, bedrijfsfusie, deelnemingsvrijstelling, juridische splitsing/fusie en de fiscale eenheid. Deze regelingen worden inhoudelijk toegelicht aan de hand van praktijksituaties, waarbij ook de valkuilen aan de orde komen

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.