Structuuroptimalisatie bij BV’s

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw.
Niet-leden: € 237,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree
& Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De wijze waarop een BV-structuur in het mkb optimaal
vormgegeven en gewijzigd kan worden staat centraal tijdens
deze educatiebijeenkomst. De diverse fiscale faciliteiten voor
herstructurering zullen op een praktijkgerichte manier
behandeld worden, waarbij er met name aandacht wordt
besteed aan de voordelen van iedere regeling en de valkuilen.
Er zijn vaak meerdere mogelijkheden om tot een bepaalde
juridische structuur te komen, maar welke mogelijkheid
verdient nu de voorkeur en waarom?

U krijgt een overzicht van de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie
en beleid op het gebied van de fiscale regels inzake de herstructurerings-
ogelijkheden in het mkb. De onderwerpen zullen zoveel
mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de orde komen.

Onderwerpen
• wanneer en waarom kiest men voor een holdingstructuur? Wat zijn
de voor- en nadelen?
• welke belastingen zijn er van invloed op die keuze?
• wat is de doorlooptijd voor het aanpassen van de structuur? Op welk
moment moet er uiterlijk ingegrepen worden?
• wanneer bestaat er recht op terugwerkende kracht?
• er zal uitgebreid ingegaan worden op de diverse herstructureringsfaciliteiten,
zoals de aandelenfusie, bedrijfsfusie, deelnemings-
vrijstelling, juridische splitsing/fusie en de fiscale eenheid
Deze regelingen worden inhoudelijk toegelicht aan de hand van
praktijksituaties, waarbij ook de valkuilen aan de orde komen

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug