Structuuroptimalisatie bij BV’s

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw.
Niet-leden: € 237,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree
& Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De wijze waarop een bv-structuur in het mkb optimaal vormgegeven
en gewijzigd kan worden staat centraal tijdens deze educatie-
bijeenkomst. De diverse fiscale faciliteiten voor herstructurering zullen
op een praktijkgerichte manier behandeld worden, waarbij er met name
aandacht wordt besteed aan de voordelen van iedere regeling en de
valkuilen. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden om tot een bepaalde
juridische structuur te komen, maar welke mogelijkheid verdient nu
de voorkeur en waarom?

Je krijgt een overzicht van de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en
beleid op het gebied van de fiscale regels inzake de herstructurerings-
mogelijkheden in het mkb. Onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand
van praktijkvoorbeelden aan de orde komen.

Onderwerpen

 • wanneer en waarom kiest men voor een holdingstructuur? Wat zijn de voor-
  en nadelen?
 • welke belastingen zijn er van invloed op die keuze?
 • wat is de doorlooptijd voor het aanpassen van de structuur? Op welk moment
  moet er uiterlijk ingegrepen worden?
 • wanneer bestaat er recht op terugwerkende kracht?
 • er zal uitgebreid ingegaan worden op de diverse herstructureringsfaciliteiten, zoals de
  aandelenfusie, bedrijfsfusie, deelnemingsvrijstelling, juridische splitsing/fusie en de fiscale
  eenheid. Deze regelingen worden inhoudelijk toegelicht aan de hand van praktijksituaties, waarbij ook de valkuilen aan de orde komen
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.