Stilstaan is geen optie in de praktijk

sticker_exclusief_noab.jpgsticker_verplicht_noab.jpgHet verplichte cursusonderwerp 2020/2021 voor NOAB-leden.

Vanwege de coronamaatregelen kon de verplichte cursus in het najaar 2021 nagenoeg niet plaatsvinden. Daarom zijn er voor dit voorjaar extra cursusdagen ingepland. 

Na het goedkeuren van het beleidsplan Stilstaan is geen optie!’ door de Ledenraad is de NOAB aan de slag gegaan met concrete invulling van het nieuwe ledenprofiel en het begeleiden van kantoren naar een toekomstbestendige dienstverlening.

NOAB hecht er waarde aan alle leden nader kennis te laten maken met de ontwikkelingen en vaardigheden die essentieel zijn in de transitie waar kantoren mee te maken krijgen.

noab_pictogram_tijd-01.jpg
13.00 - 20.00 uur 
Let op! dit is een afwijkende cursustijd.
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 210,00 ex. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg  

Maurice Lander (Sparrer Instituut) en Wendy Woelders (Hands on Innovation)
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 0 (verplicht educatieonderwerp 2020)
NOAB 6 (bij 2 of meer inschrijvingen, met een maximum van 8) 
RB 6 niet-fiscaal

Leden hebben in een poll hun voorkeur aangegeven voor de volgende
onderwerpen:

  • verdienmodellen;
  • het ondernemersgesprek;
  • de poort naar transitie; een 3-5 jarenplan.

Tijdens de educatiebijeenkomst worden deze onderwerpen interactief en
praktijkgericht uitgediept, waarbij ook de theoretische kaders voorbij zullen
komen.

De deelnemers worden gesplitst in twee parallelgroepen, die allebei drie
onderdelen volgen.

Verdienmodellen
Bij dit onderdeel bekijken we een selectie aan verdienmodellen. Wat zijn de voor-
en nadelen ervan en wat hebben we eraan in de praktijk? Ook komt een aantal
leden aan het woord (video) die zijn overgestapt naar een ander verdienmodel.
We gaan aan de slag met ons eigen verdienmodel en sluiten af met het inzetten
van een actie die u direct op kan pakken op kantoor.

Het ondernemersgesprek
Hierbij gaan we in op de mindset en vaardigheden die van belang zijn om zo
goed mogelijk in te spelen op de veranderende behoefte van klanten. Je gaat
praktisch aan de slag met vragen als: Wat wil de klant en wat betekent dit voor
het gesprek met de klant? Hoe maak je van een jaarwerkgesprek meer een ondernemersgesprek dat inhaakt op de context van de klant? Er zijn meerdere wegen mogelijk, wat past bij uw kantoor?

Werken aan je kantoor met een 1000 dagen doel
Bij dit onderdeel gaan we aan de slag met het 1000 dagen doel. Wat wilt u over 1000 dagen als kantoor bereikt hebben? Wat betekent dat concreet voor het bedrijfsmodel van je kantoor? Waar staat uw kantoor nu en wat moet er gebeuren om het doel te realiseren? Hoe pakt u het aan? Ter inspiratie komt er een NOAB-lid vertellen over hun 1000 dagen doel en wat het heeft opgeleverd en gekost.

Vrijstelling

Deelnemers aan het NOAB-traject MKB Ondernemerscoach zijn vrijgesteld voor deze verplichte cursus. Daarnaast is vrijstelling aan te vragen bij NOAB wanneer een kantoor aantoonbaar alle onderdelen van de verplichte cursus elders gevolgd heeft. Gedeeltelijke vrijstelling is niet mogelijk.  

In 2019 hadden we de verplichte cursus 'Stilstaan is geen optie in de praktijk'. Voor 2020 hadden we een verplichte cursus met dezelfde naam, maar die inhoudelijk anders is en ook andere docenten heeft dan in 2019.

INSCHRIJVEN

Klik op een datum hieronder om in te schrijven.
 

Terug