Stilstaan is geen optie in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.

Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg  

Docenten worden het 1e kwartaal 2019 bekend gemaakt.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 0 (verplicht educatieonderwerp)
NOAB 5 (bij 2 of meer inschrijvingen)

stempel_exclusief_voor_noab_leden.pngstempel_verplicht_cursusonderwerp.jpg

Na het goedkeuren van het beleidsplan ‘Stilstaan is geen optie!’ door de Ledenraad gaat NOAB de komende jaren aan de slag met concrete invulling van het nieuwe ledenprofiel en het begeleiden van kantoren naar een toekomstbestendige dienstverlening.

Aan de slag gaan met deze toekomst impliceert een behoefte aan meer achtergrondkennis van (IT) trends en de inzet
op vaardigheden (softskills). NOAB hecht er waarde aan alle leden nader kennis
te laten maken met de ontwikkelingen en vaardigheden die essentieel zijn in de transitie die veel kantoren moeten doormaken. Tijdens de bijeenkomsten worden deze onderwerpen uitgediept en wordt u in staat gesteld verder kennis te maken
met de onderwerpen. De bijeenkomst zal interactief en praktijkgericht zijn.

De cursusgroep wordt - bij voldoende groepsgrootte- gesplitst in twee
parallelgroepen. Bij het onderdeel ‘IT-skills’ krijgen de deelnemers een overzicht
an de belangrijkste korte- en lange termijn ITontwikkelingen, waarbij ook de bijbehorende kretologieën worden uitgelegd. Welke impact hebben deze ontwikkelingen op het werk van de kantoren en hoe zouden ze ingezet kunnen worden om juist bij te dragen aan de gewenste transitie. Tot slot wordt toegelicht
hoe je aan de hand van NOAB Next zelf invulling kunt geven aan deze
IT-ontwikkelingen.

Het andere onderdeel gaat over de vaardigheden die van belang zijn bij een vertrouwd adviseur 2.0, ook wel softskills genoemd. Wat is nodig om vertrouwen te winnen als adviseur? Welke vaardigheden zijn hierbij doorslaggevend en hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld persoonlijke gedragsstijlen, (klant)interactie en (klant)communicatie.

Meer informatie volgt
Op dit moment zijn de docenten en de precieze inhoud nog niet bekend. Dit geldt ook voor de lestijden en de locaties. Zodra meer bekend is -uiterlijk 1e kwartaal 2019- wordt u geïnformeerd via de wekelijkse digitale nieuwsbrief van NOAB en op de NOAB website.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug