Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
 14:00 - 20:00 uur 
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Pieter Smolders is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingsadviseurs. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Ib-ondernemers die willen of moeten stoppen met hun onderneming
doen er goed aan om tijdig te beginnen aan de voorbereiding. Tijdig
voorsorteren kan veel belastingheffing besparen. Of het nu gaat om
een overdracht of een beëindiging: voor een goede begeleiding bij
de fiscale afhandeling is tijd en planning nodig.

In deze educatiebijeenkomst komen alle mogelijke fiscale problemen en
kansen bij een overdracht en beëindiging van een onderneming aan bod.
Ook alternatieve overdrachten komen aan bod, waarbij de verkoper geld
laat zitten in de onderneming. Aan de hand van veel (reken)voorbeelden
wordt dit onderwerp uitvoering uit de doeken gedaan.

Onderwerpen

• algemene beschouwing over staken en bedrijfsbeëindiging: afrekenen
over stille reserves en goodwill, opheffing FOR, desinvesteringsbijtelling,
doorschuifmogelijkheden e.d.

• alternatieve overdrachtsvormen: verhuur onderneming, overdracht tegen
een winstrecht en huurverkoop

• wat zijn de fiscale gevolgen bij verschillende vormen van staking (liquidatie, overdracht, overlijden, echtscheiding, e.d.)

• stakingslijfrente en banksparen

• geruisloze doorschuiving

• toepassing van de BOR bij bedrijfsopvolging

• mogelijkheden om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.