Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw.
Niet-leden: 237,50 excl. btw. 
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Pieter Smolders is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

IB-ondernemers die willen of moeten stoppen met hun
onderneming doen er goed aan om tijdig te beginnen aan de
voorbereiding. Tijdig voorsorteren kan veel belastingheffing
besparen. Of het nu gaat om een overdracht of een beëindiging:
voor een goede begeleiding bij de fiscale afhandeling is tijd en
planning nodig.

In deze educatiebijeenkomst komen alle mogelijke fiscale problemen
en kansen bij een overdracht en beëindiging van een onderneming
aan bod. Ook alternatieve overdrachten komen aan bod, waarbij de
verkoper geld laat zitten in de onderneming. Aan de hand van veel
(reken)voorbeelden wordt dit onderwerp uitvoerig uit de doeken
gedaan.

Onderwerpen
• algemene beschouwing over staken en bedrijfsbeëindiging:
afrekenen over stille reserves en goodwill, opheffing FOR,
desinvesteringsbijtelling, doorschuifmogelijkheden e.d.
• alternatieve overdrachtsvormen: verhuur onderneming, overdracht
tegen een winstrecht en huurverkoop
• wat zijn de fiscale gevolgen bij verschillende vormen van staking
(liquidatie, overdracht, overlijden, echtscheiding, e.d.)?
• stakingslijfrente en banksparen
• geruisloze doorschuiving
• toepassing van de BOR bij bedrijfsopvolging
• mogelijkheden om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven

 
Terug