Salaris actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw
Niet-leden: € 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Casper Mons is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij is gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal en fiscaal gebied. Alex Schrijver is register payroll consultant.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 niet-fiscaal
NIRPA: 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Tijdens deze educatiebijeenkomst zullen onder andere de voor de salarisadministrateur relevante onderwerpen worden besproken.
Naast de (tijdelijke) wijzigingen die in de loop van dit jaar zijn
doorgevoerd is er uiteraard aandacht voor de gepresenteerde plannen
van Prinsjesdag 2020 op basis van de Miljoenennota, Rijksbegroting en Belastingplan 2021.

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Corona beheerste grotendeels
ons leven en werkt(e) ook door op het vakgebied. Tijdelijke besluiten
vanwege dit virus werkte door in o.a. de loonheffingen. We bekijken tijdens
deze sessie wat daarvan de status is. Uiteraard bespreken we daarnaast
de belangrijkste wijzigingen voor salarisadministrateurs op loonheffingen-
gebied en waar zij voor 2021 rekening mee moeten houden? Is nu definitief
bekend waarop straks beoordeeld wordt of je werknemer of zelfstandige
bent? Wat zijn de gevolgen als de hoofdregel wordt dat ieder dienstbetrekking
één inkomstenverhouding moet hebben? De fiscale aftrek voor scholings-
kosten gaat verdwijnen en een subsidie wordt opgetuigd. Wat is de status
van dit STAP-budget? Welke wijzigingen in de Wet Arbeid en Zorg zijn onlangs doorgevoerd en kunnen we nog verwachten. Daarnaast komen ook alle
wijzigingen in premies en percentages aan bod en zal aandacht worden
besteed aan de werkkostenregeling, thuiswerken en de Wet tegemoetkoming loondomein.

Door de wijzigingen in de afgelopen jaren binnen het vakgebied van de salarisadministratie in de wet- en regelgeving is het up-to-date houden van kennis en het anticiperen daarop  een must.

Onderwerpen

  • sociale zekerheid en loonbelasting: wijzigingen en bijzonderheden uit de praktijk
  • inkomstenverhouding versus dienstbetrekking
  • wet arbeidsmarkt in balans (o.a. hoog/laag premie, ketenbepaling en transitievergoeding)
  • thuiswerken: wat is mogelijk?
  • status opgeschorte DBA wetgeving: wanneer ben je zelfstandige?
  • overige zoals loonbeslagen, (WAZO) verlofsoorten, pensioen, mobiliteit, scholing etc.
  • werkkostenregeling: tijdelijke en structurele wijzigingen

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.