Risicogericht samenstellen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw.
Niet-leden: € 237,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en
vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Er is een onderscheid tussen het verzorgen van de administratie
van een klant en het opstellen van de jaarrekening voor
die klant. Het opstellen/samenstellen van de jaarrekening
vereist een andere deskundigheid dan het verzorgen van de
administratie. Als de administratie volledig is verwerkt, kan
door een risicogerichte aanpak de jaarrekening op een effectieve
en efficiënte wijze worden samengesteld.

In deze educatiebijeenkomst wordt besproken welke werkzaamheden
horen bij het verzorgen van de administratie en welke aanvullende
werkzaamheden nodig zijn bij het samenstellen. Hierbij wordt in
beeld gebracht wat de risico’s zijn voor de klant en voor degene die
de jaarrekening samenstelt. Er wordt stil gestaan bij de risico’s die
voortkomen uit de verslaggevingsvereisten voor zowel rechtspersonen
(BW2 titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) als voor
niet-rechtspersonen. Ook wordt besproken wat de belangrijke onderdelen
van een werkprogramma zijn.

Onderwerpen
• waar eindigt administreren?
• waar begint samenstellen?
• bedrijfsbeschrijving?
• wat zijn significante aangelegenheden?
• wat zijn risico’s?
• hoe gaan we om met tussentijdse overzichten?

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug