Risicogericht samenstellen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw
Niet-leden: € 237,50 ex. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en
vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 niet-fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Er is een onderscheid tussen het verzorgen van de administratie van
een cliënt en het opstellen van de jaarrekening voor die cliënt. Het opstellen/samenstellen van de jaarrekening vereist een andere
deskundigheid dan het verzorgen van de administratie. Als de
administratie volledig is verwerkt, kan door een risicogerichte aanpak de jaarrekening op een effectieve en efficiënte wijze worden samengesteld.

In deze educatiebijeenkomst wordt besproken welke werkzaamheden horen
bij het verzorgen van de administratie en welke aanvullende werkzaamheden
nodig zijn bij het samenstellen. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de risico’s
zijn voor de klant en voor degene die de jaarrekening samenstelt. Er wordt
stil gestaan bij de  van toepassing zijnde regelgeving het samenstellen van jaarrekeningen van rechtspersonen (incl. micro-vennootschappen) die
onderworpen zijn aan BW2T9 en aan de regelgeving die van toepassing is
op niet-rechtspersonen. Ook wordt besproken wat de belangrijke onderdelen
van een werkprogramma zijn.

Onderwerpen

  • waar eindigt administreren?
  • waar begint samenstellen?
  • Bedrijfsbeschrijving?
  • wat zijn  risico’s?
  • hoe gaan we om met tussentijdse overzichten?
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.