Praktijkervaringen met WWZ

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Jo Weerts, van JWinfotainment. Was werkzaam als stafvoorlichter
bij UWV. Bij NOAB verzorgd hij educatiebijeenkomsten over o.a. de Wet Walvis, de WIA en de jaarlijkse update sociale zekerheid en arbeids-recht.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
Het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de herziening
van het ontslagrecht, is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bestond bij
invoering van de wet over veel vragen nog onduidelijkheid, inmiddels is er
ruime jurisprudentie van kantonrechters en gerechtshoven die meer zicht
geeft op de effecten van de wet in de praktijk. Doordat kantonrechters gebruik
hebben gemaakt van de mogelijkheid om een prejudiciële uitspraak aan de
Hoge Raad te vragen, heeft zelfs de Hoge Raad als hoogste rechter op belangrijke onderdelen al duidelijkheid gegeven over de juiste uitleg van de wet.
 
Tijdens de studiebijeenkomst “Praktijkervaringen met de WWZ” zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden bezien welke concrete effecten de wet heeft. Daarbij zal onder meer aan de orde komen welke gronden voor ontslag wanneer met succes kunnen worden aangevoerd, wanneer welke ontslagvergoeding verschuldigd is en
wat de gevolgen kunnen zijn als een ontslag op staande voet door de werknemer
wordt aangevochten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor onderwerpen zoals de beëindiging met wederzijds goedvinden, de ketenregeling en de aanzegging.
Tenslotte zal worden ingegaan op voorgenomen wetswijzigingen van zowel de oude regering als (indien van toepassing) nieuwe regering.
 
Onderwerpen
• ontslaggronden
• ontslagvergoeding (transitievergoeding en billijke vergoeding)
• voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst na ontslag op staande voet
• beëindiging met wederzijds goedvinden
• ketenregeling
• aanzegging
• jurisprudentie
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug