PDL Actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw.
Niet-leden: 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Casper Mons is senior beloningsadviseur.
Hij is gespecialiseerd in
het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal- en fiscaal gebied. Sinds 2005 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Alex Schrijver is register payroll consultant en geeft
advies over organisatie-vraagstukken en de mogelijkheden
binnen de sociale en fiscale weten regelgeving.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Tijdens deze educatiebijeenkomst zullen o.a. de voor de
salarisadministrateur relevante onderwerpen worden
besproken. Naast de wijzigingen die in de loop van dit jaar zijn
doorgevoerd is er uiteraard aandacht voor de gepresenteerde
plannen van Prinsjesdag 2018 op basis van de Miljoenennota,
Rijksbegroting en Belastingplan 2019.

Het oplossen van knelpunten in de Wet werk en zekerheid middels het
wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, de opgeschorte Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de wijzigingen in verlofsoorten
en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, maar ook
veranderingen in de sociale zekerheid en de loondoorbetaling bij
ziekte komen naast alle wijzigingen in premies en percentages zeker
aan bod. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de actualiteiten
rondom pensioen/AOW, het loonkostenvoordeel (LKV) en
laag inkomensvoordeel (LIV) en niet onbelangrijk de begin dit jaar
gepubliceerde evaluatie van de werkkostenregeling.

Door de wijzigingen in de afgelopen jaren binnen het vakgebied van
de salarisadministratie in de wet- en regelgeving is een PDL-diploma
slechts ‘beperkt houdbaar’. Het up-to-date houden van kennis en het
anticiperen op veranderende wetgeving is een must.

Onderwerpen
• sociale zekerheid (o.a. 3 jaar WW, sectorindeling en loondoorbetaling bij ziekte)
• flexibele versus vaste arbeidsrelaties, oproepkrachten, hoge en lage WW-premie
• wet arbeidsmarkt in balans (o.a. ontslagrecht, proeftijd, ketenbepaling en transitievergoeding)
• loonkostenvoordeel, laag inkomensvoordeel, participatiewet, wet banenafspraak
• opgeschorte DBA wetgeving, webmodule werkgever- en werknemersverklaring
• overigen zoals loonbeslagen, verlof, 30%-regeling, pensioen, auto van de zaak etc.
• rapport evaluatie werkkostenregeling

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug