PDL Actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw. 
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Casper Mons is senior beloningsadviseur. Hij is
gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal en fiscaal gebied. Sinds 2005 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
NIRPA 50 kennis

Tijdens deze educatiebijeenkomst zullen o.a. de voor de
salarisadministrateur relevante onderwerpen worden besproken.
Naast de wijzigingen die in de loop van dit jaar zijn doorgevoerd is er
uiteraard aandacht voor de gepresenteerde plannen van Prinsjesdag 2017
op basis van de Miljoenennota, Rijksbegroting en Belastingplan 2018.

Het oplossen van knelpunten in de Wet werk en zekerheid en de Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de wijzigingen in
de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, veranderingen
in de sociale zekerheid, de Wet tegemoetkomingen loondomein en
de Wet arbeid en zorg komen naast alle wijzigingen in premies
en percentages zeker aan bod. Daarnaast zal er aandacht worden besteed
aan de actualiteiten rondom pensioen/AOW en een update van de
werkkostenregeling.

Door de wijzigingen in de afgelopen jaren binnen het vakgebied van
de salarisadministratie in de wet- en regelgeving is een PDL-diploma
slechts ‘beperkt houdbaar’. Het up-to-date houden van kennis en het
anticiperen op veranderende wetgeving is een must.

Onderwerpen
• sociale zekerheid (o.a. 3 jaar WW, Participatiewet, Wet banenafspraak)
• wet aanpassing Schijnconstructies
• wet werk en zekerheid (o.a. ketenbepaling en transitievergoeding)
• arbeidsrecht (o.a. Wet minimumloon en ontslagrecht)
• zelfstandig of dienstbetrekking (modelovereenkomsten/wet DBA)
• overigen zoals loonbeslagen, verlof, 30%-regeling, werkkostenregeling etc.

Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug