PDL Actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Casper Mons is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij is gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal-en fiscaal gebied. Alex Schrijver is register payroll consultant.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 3 fiscaal, 2 niet-fiscaal
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Tijdens deze educatiebijeenkomst zullen o.a. de voor de
salarisadministrateur relevante onderwerpen worden
besproken. Naast de wijzigingen die in de loop van dit jaar zijn
doorgevoerd is er uiteraard aandacht voor de gepresenteerde
plannen van Prinsjesdag 2019 op basis van de Miljoenennota,
Rijksbegroting en Belastingplan 2020.

Het oplossen van knelpunten in de Wet werk en zekerheid middels het
wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, de opgeschorte Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de wijzigingen in verlofsoorten en
de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, veranderingen
in de sociale zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte komen naast
alle wijzigingen in premies en percentages zeker aan bod. Daarnaast
zal er aandacht worden besteed aan de actualiteiten rondom pensioen/
AOW, het loonkostenvoordeel (LKV) en laag inkomensvoordeel (LIV)
en niet onbelangrijk de aangekondigde wijzigingen in de de werkkostenregeling.
Door de wijzigingen in de afgelopen jaren binnen het vakgebied van
de salarisadministratie in de wet- en regelgeving is een PDL-diploma
slechts ‘beperkt houdbaar’. Het up-to-date houden van kennis en het
anticiperen op veranderende wetgeving is een must.

Onderwerpen
• sociale zekerheid (o.a. 3 jaar WW, sectorindeling en loondoor-
betaling bij ziekte)
• flexibele versus vaste arbeidsrelaties, oproepkrachten, hoge en
lage WW-premie
• wet arbeidsmarkt in balans (o.a. ontslagrecht, proeftijd, keten-bepaling
en transitievergoeding)
• loonkostenvoordeel, laag inkomensvoordeel, participatiewet, wet banenafspraak
• opgeschorte DBA wetgeving, webmodule werkgever- en werknemersverklaring
• overige zoals loonbeslagen, verlof, 30%-regeling, pensioen, auto
van de zaak etc.
• rapport evaluatie werkkostenregeling

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug