Ontslagstamrechten anno 2022

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur 
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 210,00 ex. btw.
Niet-leden: € 262,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Erik van Toledo is als beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en al ruim 20 jaar lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 fiscaal
NIRPA: 71 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het voortijdig verbreken van een dienstverband tussen een werkgever en
een werknemer wordt in de volksmond ‘ontslag’ genoemd. De werkgever
kan bij ontslag een vergoeding verschuldigd zijn. De belangrijkste
aspecten rond vergoedingen én mogelijke heffingen bij ontslag worden
tijdens de educatiebijeenkomst belicht. Denk daarbij aan het begrip regeling
voor vervroegde uittreding (RVU). Ook wordt uitgebreid ingegaan op de
fiscale ins en outs rond de uitvoering van ontslagstamrechten.

Tot 1 januari 2014 kon de werknemer ervoor kiezen de ontslagvergoeding direct
te laten uitbetalen of de ontslagvergoeding – onder toepassing van de
(loon)stamrechtvrijstelling – te gebruiken voor de aankoop van een
‘ontslagstamrecht’. Die stamrechtvrijstelling is sinds genoemde datum vervallen.
Voor op 31 december 2013 bestaande ontslagstamrechten geldt overgangsrecht
op basis waarvan de oude fiscale regels bij de uitvoering ervan blijven gelden.

Tijdens de educatiebijeenkomst worden de fiscale gevolgen van handelingen met
bestaande ontslagstamrechten besproken en worden de (on)mogelijkheden en
attentiepunten bij het omzetten en tot uitkering laten komen van die stamrechten
(uitvoering contracten) behandeld. Het bijbehorende fiscale beleid en de
gepubliceerde artikelen passeren uitvoerig de revue.

Aan de hand van praktijkcases leer je op interactieve wijze stoeien met de
belangrijkste fiscale aspecten rond ontslagvergoedingen en -stamrechten. Na de
bijeenkomst kun je een klant met een ontslagstamrecht fiscaal-optimaal adviseren en bedienen. Bij deelname aan de cursus ontvang je een handig naslagwerk inzake ontslagstamrechten.

Onderwerpen

  • mogelijke heffingen bij ontslag (RVU en excessief loon)
  • uitvoering van ontslagstamrechten in de praktijk
  • (on)mogelijkheden bij expiraties van ontslagstamrechten
  • overschrijding uitvoeringstermijn
  • fiscaal beleid en vragen en antwoorden inzake ontslagstamrechten
  • genietingstijdstip voor en inhouding van loonbelasting (o.m. tabeltoepassing)
  • praktijkdillema's
     

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.