Ontslag(recht) en fiscaliteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw 
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
rik van Toledo werkt bij de
Belastingdienst als beleidsadviseur
IB en is lid van de Kennisgroep
Verzekeringsproducten en
Assurantiebelasting.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het voortijdig verbreken van een dienstverband tussen een
werkgever en een werknemer wordt in de volksmond ‘ontslag’
genoemd. Daaraan kunnen diverse redenen ten grondslag
liggen. Denk daarbij aan bedrijfseconomische redenen of aan
motieven van individuele aard. Een arbeidsovereenkomst
kan op verschillende wijzen worden beëindigd. Daarbij geldt
een bepaalde ontslagroute. De werkgever kan bij ontslag een
vergoeding verschuldigd zijn. De belangrijkste aspecten rond
vergoedingen én mogelijke heffingen bij ontslag worden tijdens
de educatiebijeenkomst belicht. Ook worden de ins en outs
inzake ontslag-/loonstamrechten besproken.

Aan de hand van praktijkcases leert u op interactieve wijze stoeien
met de verschillende civielrechtelijke en fiscale aspecten rond vergoedingen
bij ontslag. Na het volgen van deze educatiebijeenkomst bent
u op de hoogte van de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale ins en
outs op het terrein van (ontslag)vergoedingen en loonstamrechten
en kunt u praktijkdossiers afhandelen. Vanzelfsprekend komen de
actuele ontslagregels van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ uitvoerig
aan bod. Tijdens de educatiebijeenkomst is aandacht voor een bij een
verzekeringsmaatschappij of bank afgesloten ontslagstamrecht, maar
ook voor een ontslagstamrecht bij de (eigen) bv.

Onderwerpen
• aandachtspunten van het actuele ontslagrecht (Wet arbeidsmarkt in balans
per 1-1-2020)
• elementen van een vergoeding bij ontslag
• transitievergoeding versus ontslagvergoeding
• mogelijke heffingen bij ontslag (RVU en excessief loon)
• uitvoering van ontslagstamrechten in de praktijk
• fiscaal beleid en VenA’s inzake ontslagstamrechten
• genietingstijdstip voor en inhouding van loonbelasting (o.m. tabeltoepassing)

 
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.