Ontslag juridisch en fiscaal

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.

Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg  

Erik van Toledo werkt bij de Belastingdienst, o.m. als lid van de Kennis- groep Verzekerings- producten en Assurantiebelasting.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het voortijdig verbreken van een dienstverband tussen een
werkgever en een werknemer wordt in de volksmond ‘ontslag’
genoemd. Daaraan kunnen diverse redenen ten grondslag
liggen. Denk daarbij aan bedrijfseconomische redenen of aan
motieven van individuele aard. Een arbeidsovereenkomst
kan op verschillende wijzen worden beëindigd. Daarbij geldt
een bepaalde ontslagroute. De werkgever kan bij ontslag een
vergoeding verschuldigd zijn. De belangrijkste aspecten rond
vergoedingen én mogelijke heffingen bij ontslag worden tijdens
de bijeenkomst belicht. Ook worden de ins en outs inzake
ontslag-/loonstamrechten besproken.

Aan de hand van praktijkcases leert u op interactieve wijze stoeien
met de verschillende civielrechtelijke en fiscale aspecten rond vergoedingen
bij ontslag. Na het volgen van deze bijeenkomst bent u op de
hoogte van de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale ins en outs op
het terrein van (ontslag)vergoedingen en loonstamrechten en kunt u
praktijkdossiers afhandelen. Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor
een bij een verzekeringsmaatschappij of bank afgesloten ontslag-/
loonstamrecht, maar ook voor een ontslagstamrecht bij de (eigen) BV.

Onderwerpen
• aandachtspunten van het huidige ontslagrecht
• elementen van een vergoeding bij ontslag (transitievergoeding
versus ontslagvergoeding)
• heffingen bij ontslag (RVU en excessief loon)
• het overgangsrecht inzake de stamrechtvrijstelling
• uitvoering van ontslagstamrechten in de praktijk
• fiscaal beleid en VenA’s inzake ontslagstamrechten
• inhouding loonbelasting en tabeltoepassing

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

Terug