Ontslag en de ontslaggronden in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Wouter Dieks is een ervaren advocaat op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 niet-fiscaal
NIRPA: 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Welke mogelijkheden heeft een werkgever om een werknemer te ontslaan,
wat zijn de ontslaggronden en welke ontslagroute moet een werkgever
volgen? Kan een werkgever een werknemer altijd houden aan diens
opzegging? Wat zijn de gevolgen van een gegeven ontslag? Is de werkgever
bij ontslag (altijd) een vergoeding verschuldigd? Wat zijn de gevolgen voor
een werkgever als een ontslag op staande voet geen stand houdt? Op al
deze vragen zal tijdens deze cursus een antwoord worden gegeven.

Het Nederlandse ontslagrecht is niet eenvoudig en de werknemer wordt in
Nederland vergaand beschermd. Het is voor een (adviseur van een) werkgever
van belang op hoofdlijnen te weten hoe het ontslagrecht in elkaar zit, zodat in
voorkomend geval de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en op de juiste wijze
voorgesorteerd kan worden op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de mogelijke gronden voor
ontslag limitatief opgenomen in de wet en is er per ontslaggrond een bepaaldew
route voorgeschreven. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet er
sprake zijn van een voldragen ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren of een
verstoorde arbeidsverhouding) en dient de juiste ontslagroute te worden gevolgd. Indien de werknemer zich neerlegt bij het ontslag, behoort een beëindigingsovereenkomst tot de mogelijkheden. Bij een beëindiging van de arbeids-overeenkomst door de werkgever is de werkgever veelal een vergoeding aan de werknemer verschuldigd, de zogenoemde transitievergoeding. Indien de werkgever ernstig verwijtbaar handelt kan de werkgever ook nog een billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Met name bij een eventueel ontslag op staande voet dient de werkgever alert te zijn, nu de gevolgen van een onterecht gegeven ontslag op staande voet verstrekkend kunnen zijn. In deze cursus zullen de ins en outs van het ontslagrecht aan bod komen. Daarbij zal belangrijke en recente jurisprudentie uiteraard worden besproken.

Onderwerpen

  • einde van rechtswege
  • einde met wederzijds goedvinden
  • opzegging door de werkgever en de werknemer
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • ontslaggronden en opzegverboden
  • transitievergoeding en andere mogelijke vergoedingen bij ontslag

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.