Online toekomstgericht rapporteren en adviseren

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 24 november 2020
Sessie 2: 25 november 2020
noab_pictogram_tijd-01.jpg
Sessie 1: 14:00 - 16:00 uur          (beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 99,00 excl. btw
Niet-leden: € 123,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij
Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: nnb
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Ondernemers zijn dagelijks drukdoende met het nemen van
beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst
van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een
ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan overzien.
Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening,
tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers willen
periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.

 

In de praktijk blijkt dat zelfs winstgevende bedrijven door het gebrek
aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet kunnen gaan. Voor een
adequate sturing van ondernemingen zijn (liquiditeits)prognoses
van essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie
en prognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn beslissingen
inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen en
bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te maken
is de SWOT-analyse.

Onderwerpen
• wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie en hoe rapporteren?
• wat is het belang van (liquiditeits)prognoses? Hoe rapporteren?
• wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
• hoe ziet het ondernemingsmodel van mijn klant er uit?
• advisering gericht op het (op termijn) verkopen van de onderneming

In deze educatiebijeenkomst worden de mogelijkheden van toekomstgericht rapporteren en adviseren met u besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van een aantal praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden kunnen ook door de deelnemers zelf ingebracht worden. Ook zal aandacht besteed worden aan de communicatie met uw klant over de verschillende onderwerpen.

 
Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.