Online Salaris Actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 20 november 2020
Sessie 2: 27 november 2020
noab_pictogram_tijd-01.jpg
10:00 - 12:00 uur (beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 99,00 excl. btw
Niet-leden: € 123,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Casper Mons is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij is gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal- en fiscaal gebied. 
Alex Schrijver is register payroll consultant.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: nnb
NIRPA: 40 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Tijdens deze educatiebijeenkomst zullen onder andere de voor de salarisadministrateur relevante onderwerpen worden besproken.
Naast de (tijdelijke) wijzigingen die in de loop van dit jaar zijn
doorgevoerd is er uiteraard aandacht voor de gepresenteerde
plannen van Prinsjesdag 2020 op basis van de Miljoenennota,
Rijksbegroting en Belastingplan 2021.

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Corona beheerste
grotendeels ons leven en werkt(e) ook door op het vakgebied. Tijdelijke
besluiten vanwege dit virus werkte door in o.a. de loonheffingen. We
bekijken tijdens deze sessie wat daarvan de status is. Uiteraard bespreken
we daarnaast de belangrijkste wijzigingen voor salarisadministrateurs op loonheffingengebied en waar zij voor 2021 rekening mee moeten houden?
Is nu definitief bekend waarop straks beoordeeld wordt of je werknemer
of zelfstandige bent? Wat zijn de gevolgen als de hoofdregel wordt dat ieder dienstbetrekking één inkomstenverhouding moet hebben? De fiscale aftrek
voor scholingskosten gaat verdwijnen en een subsidie wordt opgetuigd.
Wat is de status van dit STAP-budget? Welke wijzigingen in de Wet Arbeid
en Zorg zijn onlangs doorgevoerd en kunnen we nog verwachten. Daarnaast
komen ook alle wijzigingen in premies en percentages aan bod en zal aandacht
worden besteed aan de werkkostenregeling, thuiswerken en de Wet
tegemoetkoming loondomein.

Door de wijzigingen in de afgelopen jaren binnen het vakgebied van de salarisadministratie in de wet- en regelgeving is het up-to-date houden van kennis en het anticiperen daarop  een must.

Onderwerpen

  • sociale zekerheid en loonbelasting: wijzigingen en bijzonderheden uit de praktijk
  • inkomstenverhouding versus dienstbetrekking
  • wet arbeidsmarkt in balans (o.a. hoog/laag premie, ketenbepaling en transitievergoeding)
  • thuiswerken: wat is mogelijk?
  • status opgeschorte DBA wetgeving: wanneer ben je zelfstandige?
  • overige zoals loonbeslagen, (WAZO) verlofsoorten, pensioen, mobiliteit, scholing etc.
  • werkkostenregeling: tijdelijke en structurele wijzigingen
 
Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies/data. U schrijft zich in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.